Znane są wstępne wyniki badań próbek wody pobranych z Jeziora Niepruszewskiego


Znane są wstępne wyniki badań próbek wody (poziom natlenienia, przewodność, pH wody) pobranych w niedzielę z Jeziora Niepruszewskiego. Wszystko wskazuje, że powodem śmierci ryb jest przyducha. Na bardziej szczegółowe wyniki trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. W poniedziałek rano Jan Grabkowski, starosta poznański zwołał nadzwyczajne posiedzenie zespołu kryzysowego, na którym omówiono bieżącą sytuację. Przypomnijmy, że Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymało z soboty na niedzielę w nocy, od wędkarzy z powiatu poznańskiego, informację o znalezieniu śniętych ryb w Jeziorze Niepruszewskim.


Dzisiaj od rana trwało dalsze wyławianie martwych ryb. Jednocześnie strażacy wraz z wędkarzami przy użyciu specjalnych pomp będą dotleniali jezioro.
– Według szacunków strażaków z Buku, wyłowiono około 400 kilogramów śniętych ryb, a odłowiono 200 kilogramów żywych – informuje Jan Grabkowski, starosta poznański. –¬ Ze swej strony deklarujemy pomoc w doposażeniu strażaków, którzy prowadzą akcję.
Zdaniem Leszka Kurka, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wstępne wyniki badań wskazują na przyduchę. – Na bardziej szczegółowe dane trzeba będzie jeszcze poczekać. W minionym czasie odebraliśmy kilkanaście zgłoszeń o śniętych rybach pływających w jeziorach w regionie – mówił Leszek Kurek z WIOŚ, który uczestniczył obok przedstawicieli policji, straży pożarnej, Sanepidu, Wód Polskich, Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz wójta Dopiewa i burmistrza Buku w posiedzeniu zespołu kryzysowego.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz