Zmiany w przystankach na węźle Ogrody


Od soboty, 14 maja, wprowadzona zostanie nowa organizacja miejsc odjazdowych dla autobusów linii miejskich i podmiejskich w rejonie pętli na Ogrodach. Zmiany poprawią komfort podróżowania dla osób przesiadających się.

Najważniejszą zmianą jest otwarcie przebudowanej zatoki przystankowej na ulicy Dąbrowskiego (przy pętli tramwajowej), gdzie będą się zatrzymywały autobusy 4 miejskich linii. Dzięki temu wszystkie podmiejskie linie TP BUS z Tarnowa Podgórnego (dotychczas dojeżdżające na ul. Nowina) będą rozpoczynały i kończyły trasy na przystanku na ulicy Szpitalnej (przy pętli tramwajowej).

Zakres prac związanych z budową nowej platformy dla przystanku autobusowego „Ogrody” obejmował poszerzenie istniejącej zatoki autobusowej, wykonanie nawierzchni przystanku i chodnika zgodnego z przyjętymi w Poznaniu standardami. Zbudowano kolejny element drogi dla rowerów (między wyjazdem a wjazdem na pętlę tramwajową), zamontowano elementy małej architektury – takie jak kosze na śmieci, stojaki rowerowe i ławki. Odtworzony został także pas zieleni. Wykonano nowe nasadzenia, a także przeniesiono tablicę informacji pasażerskiej z przystanku przy ulicy Nowina na nowy przy ulicy Dąbrowskiego.

Zakończenie przebudowy umożliwi (od soboty, 14 maja) wprowadzenie zmian stanowisk odjazdowych w ramach węzła Ogrody, przy jednoczesnej likwidacji przystanku na ul. Nowina.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

1 komentarz

  1. Jarusik555 pisze:

    Projekt i wykonanie mi się podoba ale krzewy róz od strony wschodniej nie powinny dochodzić do samej wiaty. Ludzie będą przechodzili przez róże. Tam powiny byc dwa rzędy płytek
    J. Wyczyński

Dodaj komentarz