Zmiany w organizacji ruchu na ul. Słonecznej i ul. Promienistej


Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg – to główne założenia zmian w organizacji ruchu na ul. Słonecznej oraz na pobliskiej ul. Promienistej w Poznaniu.

ul. Słoneczna

Na obu ulicach zmiany obejmą odcinek pomiędzy ulicami Grunwaldzką a Grochowską. Na ul. Promienistej, zamiast odcinkowych ograniczeń prędkości do 30 km/h, wprowadzone będzie strefowe rozwiązanie z takim limitem. Parkowanie będzie dopuszczone na jezdni, wybudowany ma zostać także próg spowalniający. Rozwiązania te pozwolą zmniejszyć ryzyko zbyt szybkiej jazdy na tym odcinku. Zwiększy się bezpieczeństwo na ulicy, a także komfort pieszych i mieszkańców tego rejonu.

Jak wyjaśnia Miejski Inżynier Ruchu, zmiany na ul. Słonecznej wprowadzone będą na podstawie wniosków rady osiedla. Celem jest poprawa bezpieczeństwa na tej ulicy. Dlatego, zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez MIR projektem, ulica Słoneczna będzie jednokierunkowa dla pojazdów mechanicznych od ul. Grunwaldzkiej do ul. Grochowskiej, przy czym dwukierunkowa zostanie dla rowerów. Obecnie i tak, przy parkujących na jezdni samochodach, bardzo często trudno jest wyminąć się pojazdom jadącym z przeciwnych stron. Podobnie jak na pobliskiej ulicy Promienistej prędkość zostanie ograniczona do 30 km/h.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz