Zmiana w organizacji ruchu w rejonie ul. Lotniczej


W sobotę, 23 stycznia, zmieniła się organizacja ruchu w rejonie rozbudowywanego odcinka ul. Lotniczej. W związku z postępem prac wjazd od ul. Dąbrowskiego został  całkowicie zamknięty.

Po zamknięciu wjazdu w ul. Lotniczą dojazd do posesji nr 316 – 336 przy ulicy Dąbrowskiego (na odcinku między ul. Lotniczą a ul. Pilotów) jest możliwy po skręceniu z ul. Dąbrowskiego w ul. Pilotów i w ślad za tym w równoległą do ul. Dąbrowskiego drogę wewnętrzną, która stała się dwukierunkową drogą bez przejazdu (ślepą) i obowiązuje na niej zakaz zatrzymywania się.

Przypominamy, że ul. Lotnicza od ul. Wzlotowej do ul. Dąbrowskiego jest wyłączona z ruchu pojazdów i udostępniana tylko mieszkańcom budynków zlokalizowanych na tym odcinku.

Dojazd do ul. Dąbrowskiego z ulic: Wzlotowej, Kopy, Hynka, Hangarowej, Żwirki, Spadochronowej, Wigury, Sterowej jest możliwy od ul. Pilotów.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac i zwracanie uwagi na oznakowanie. RB, PIM

Dodaj komentarz