Zmiana organizacji ruchu na DK92 w Swarzędzu


W związku z wybudowaniem nowego wiaduktu nad ulicą Piaski w miejscowości Swarzędz od dzisiaj nastąpi zmiana organizacji ruchu na DK92. Ruch dwukierunkowy będzie odbywał się na jezdni południowej, w kierunku Wrześni. Jezdnia północna, czyli w kierunku Poznania zostanie zamknięta a wiadukt w ciągu tej jezdni zostanie rozebrany i wybudowany nowy.

Zmiana organizacji ruchu na DK92 w Swarzędzu

Po przełożeniu ruchu na jezdnię południową nastąpi również całkowite zamknięcie ulicy Piaski dla ruchu kołowego i pieszego celem wyburzenia drugiego wiaduktu nad ulicą Piaski. Przewidujemy, że zamknięcie potrwa około 2 tygodnie.

Umowa na rozbudowę wiaduktu została zawarta z firmą STRABAG, która zadeklarowała wykonanie prac za kwotę 15 922 756,13 zł. Termin realizacji zadania to 24 miesiące od dnia podpisania umowy, czyli I kwartał 2025 r. Inwestycja jest finansowana ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Dodaj komentarz