Zła jakość powietrza. Zakaz palenia w kominkach


Dzisiaj z powodu złej jakości powietrza obowiązuje zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, pieców kaflowych lub typu „koza” oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu. Ograniczenia dotyczą osób posiadających drugie źródło ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne lub inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

W poniedziałek, 10 stycznia, odnotowano przekroczenie stężenia pyłów drobnych PM10. Prognozuje się jego utrzymanie. Oznacza to, że osoby posiadające w domach bardziej ekologiczne źródła ciepła nie mogą palić w kominkach opalanych drewnem, piecach kaflowych i kotłach węglowych, nie spełniających wymogów Ekoprojektu. Zakaz obowiązuje we wtorek, 11 stycznia.
Ograniczenia w sposobie ogrzewania wprowadzono z uwagi na przekroczenie wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 (do którego doszło 10 stycznia) oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz