ZKZL pozyskał 135 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania w 2022 roku. To rekord!


Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych od kilku lat buduje coraz większe nowe inwestycje i modernizuje znaczącą liczbę starych kamienic. Wszystkie te realizacje nie byłyby możliwe bez zaangażowania spółki w pozyskiwanie środków finansowych na te zadania. Najważniejszym spośród źródeł jest Fundusz dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Od początku 2022 roku ZKZL zdobył ponad 135 milionów złotych bezzwrotnych dotacji z tego funduszu co jest jednym z najlepszych wyników w kraju.

Nadolnik

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych realizuje w imieniu miasta Poznań politykę mieszkaniową. Zadaniem głównym spółki jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych poznaniaków, które realizowane są poprzez nowe inwestycje, modernizacje starego zasobu oraz zagospodarowanie pustostanów.

Wszystkie zadania wiążą się z ogromnymi wydatkami finansowymi. ZKZL od kilku lat aktywnie pozyskuje środki z alternatywnych od budżetu miasta źródeł i notuje na tym polu spore sukcesy. Spółka jest jednym z liderów w pozyskiwaniu środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Celem tego rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej. ZKZL chętnie korzysta z tej pomocy i od początku 2022 roku pozyskał z tego źródła ponad 135 milionów złotych.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz