Zespół Samorządowych Żłobków w Kostrzynie oficjalnie otwarty (ZDJĘCIA)


31 stycznia nastąpiło oficjalnie otwarcie Zespołu Samorządowych Żłobków w Kostrzynie, w ramach którego z 1 lutego rozpoczął działalność żłobek w Kostrzynie i żłobek w Siekierkach Wielkich. Do każdej placówki uczęszczać będzie po 35 dzieci.

Pomysł na realizację projektu w gminie Kostrzyn zrodził się w wakacje 2020 r. Budynki zaprojektowała firma Szymona Peciaka Struktura Konstrukcje Budowlane z siedzibą we Wrocławiu.
Umowa na dofinansowanie projektu budowy żłobków w ramach resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2021 podpisana została 28 kwietnia 2021 r.
Po przeprowadzaniu postępowania przetargowego umowę na realizację tego przedsięwzięcia podpisano 17 maja 2021 r. w kostrzyńskim Urzędzie Miejskim. Wykonawca, firma Constructo, niezwłocznie przystąpiła do realizacji inwestycji.
Łączna wartość zadania pt. Budowa Żłóbków w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich to 3 529 698 zł, a dofinansowanie z projektu Maluch+ wyniosło 2 310 000 zł.
Zadanie jest także realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, kwota dofinansowania wyniosła 2 687 534,53 zł, a łączna wartość projektu to 3 161 805,33 zł.
Umowa na dofinansowanie powyższego projektu pt. „Żłobki Samorządowe w Kostrzynie i Siekierkach szansą na aktywność zawodową rodziców” została podpisana 8 marca 2021 r.
Projekt obejmuje utworzenie 70 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Kostrzyn oraz dofinansowanie przez 18 miesięcy ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2021 r. do 31.07.2023 r.
Procedura rekrutacyjna dzieci ruszyła we wrześniu 2021 r. i w ciągu trzech tygodni został wyczerpany limit.
Placówki zatrudniać będą 14 opiekunów oraz 2 woźne. Żłobki funkcjonować będą w ramach Zespołu Samorządowych Żłobków w Kostrzynie, którym zarządzać będzie jeden dyrektor – Marta Formanek.
Swoją obecnością na otwarciu zaszczycili gospodarze: burmistrz gminy Kostrzyn Szymon Matysek, zastępca burmistrza Waldemar Biskupski, przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Grzegorz Banaszak oraz dyrektor Zespołu Samorządowych Żłobków w Kostrzynie Marta Formanek i kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu Paulina Bankiewicz – koordynator projektów dofinansujących zadanie.
Przybyli także zaproszeni goście: posłanka Jadwiga Emilewicz, poseł Bartłomiej Wróblewski, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Patrycja Przybylska, radni, sekretarz gminy Kostrzyn Agnieszka Piasecka, skarbnik gminy Kostrzyn Barbara Borowiak, Edyta Antkowiak – kierowniczka Działu Polityki Rodzinnej i Migracyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Jakub Michałowski – prezes zarządu Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju wraz z pracownikami, ksiądz proboszcz Ireneusz Rachwalski oraz ksiądz proboszcz Mateusz Napierała, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy Kostrzyn, kierownicy oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, pracownicy Zespołu Samorządowych Żłobków w Kostrzynie.
Specjalne adresy przesłali także wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, który pogratulował realizacji zadania przesyłając życzenia z okazji otwarcia Zespołu Żłobków oraz członkini zarządu województwa wielkopolskiego Paulina Stochniałek życząc pięknych chwil w uroczystości otwarcia oraz w działalności placówek. Oficjalne otwarcie było także okazją do zapoznania się z obiektem żłobków oraz proponowaną ofertą dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

 

Dodaj komentarz