Zapraszamy na „śmieciową konferencję” do Poznania


Gospodarka odpadami komunalnymi to obecnie jeden z ważniejszych tematów na rynku. Podpisana została nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na samorządy konieczność wypracowania nowych rozwiązań w bardzo krótkim czasie.

 

 

W tym zakresie organizatorzy: Europejskie Centrum Ochrony Środowiska we współpracy z Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom organizują cykl konferencji pod nazwą:“Gospodarka odpadami komunalnymi – wyzwania dla samorządów”. Patronat nad tą inicjatywą objął  „Nasz Głos Poznański”.

Zamierzeniem organizatorów jest stworzenie miejsca spotkań przedstawicielom samorządów, spółek miejskich, inwestorom, przedsiębiorstwom komunalnym i innym, by przybliżyć aktualną tematykę i towarzyszące jej zmiany. Spotkania takie odbyły się już w Warszawie, w Wieliczce, w Toruniu i we Wrocławiu. Następnym miejscem wymiany poglądów i doświadczeń w tych kwestiach będzie Poznań. Odbędzie się ono 3 października w sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego.

Celem poznańskiego spotkania jest przedstawienie aktualnej tematyki gospodarki odpadami komunalnymi Wśród tematów poruszane będą takie kwestie jak:

• Rejonizacja gospodarki odpadami komunalnymi na tle nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

• Aktualny stan przygotowań do nowego systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi.

• Rola komunikacji społecznej jako niezbędny element nadchodzących zmian w gospodarce odpadami komunalnymi – projekty przykładowych kampanii informacyjnych.

• Odbiór, transport i unieszkodliwianie – problematyka związana z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

• Spis ludności – wyznacznikiem do efektywnego egzekwowania opat za odbiór odpadów komunalnych.

• Ekonomiczne aspekty prawne świetle nowelizacji ustawy “śmieciowej”.

• Informatyczne systemy organizacji i kontroli systemów gospodarki odpadami komunalnymi – przykłady.

• Perspektywa finansowania gospodarki odpadami komunalnymi.

• Obecny i nowy system w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – „zdrowa konkurencja”. Postępowania przetargowe dla firm komunalnych.

• System Gospodarki Odpadami na przekładzie gminy wybranych miast i gmin. SGO dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Udział w konferencji będzie bezpłatny; organizatorzy zachęcają do uczestnictwa w niej i do współpracy podmioty – samorządy i przedsiębiorstwa branżowe. Patronat Honorowy nad Konferencją sprawuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz. Nasz Głos Poznański jest patronem medialnym poznańskiego październikowego spotkania.

DODATKOWE INFORMACJE: www.europa.org.pl/odpady ORGANIZATOR: Europejskie Centrum Ochrony Środowiska, oddział w Tarnowie ul. Przemysłowa 27 Agnieszka Banek, tel. kom. 696 044 578, e-mail: abanek@europa.org.pl .

Zgłoszenia przyjmuje Anna Kubik wyłącznie na maila akubik@europa.org.pl . Formularze dostępne będą wkrótce na stronie internetowej cyklu konferencji www.europa.org.pl/odpady .

 

 

 

Dodaj komentarz