Zamknięcie wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej – objazdy


Obiekt docelowo zostanie wyburzony, a w jego miejsce powstanie nowy. Dodatkowo skrzyżowania ulicy Kurlandzkiej z ulicami Wiatraczną i Bobrzańską zostaną zmienione na ronda. Choć wszystko jest gotowe do rozpoczęcia inwestycji, to nie wiadomo, kiedy będzie można przekazać wykonawcy plac budowy. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (GDOŚ) uchylił postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu, odmawiające wznowienia postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej. GDOŚ uznał, że odmowa wznowienia postępowania, a tym samym utrzymanie wydanej i ostatecznej decyzji środowiskowej w mocy, o które wnioskował mieszkaniec, została wydana przez RDOŚ z naruszeniem prawa. Wobec zaistniałej sytuacji, nie można podać terminu rozpoczęcia i zakończenia przebudowy wiaduktu. RB, PIM, ZDM, ZTM

Czytaj także:

Kolejny etap remontu ul. Krzywoustego

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz