Zamknięcie Kolejowej – będą duże utrudnienia


Dzisiaj nastąpiło zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Kolejowej w Plewiskach (gmina Komorniki). Należy spodziewać się dużych utrudnień.

Zamknięcie ulicy Kolejowej w Plewiskach (gm. Komorniki) będzie się wiązało z bardzo dużą niedogodnością, mamy jednak nadzieję, że wykonawca robót budowlanych mając do dyspozycji wolny od ruchu teren budowy będzie miał możliwość szybszej i sprawniejszej pracy co może się przyczynić do szybszej przejezdności wiaduktu, a tym samym szybszego przywrócenia ruchu na ul. Kolejowej.

W marcu 2022 roku rozpoczęła się budowa wiaduktu drogowego na ul. Kolejowej w Plewiskach. Jest ona wynikiem współpracy gminy Komorniki ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz pozyskania dla ww. inwestycji dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”.

5 czerwca 2019 r. gmina Komorniki podpisała z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stosowną umowę  precyzującą warunki współpracy, a także określająca kwotę dofinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 7.201.026,88 zł. Na podstawie zapisów umowy resztę sfinansować miała gmina Komorniki.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz