Zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych na lewym skrajnym pasie obwodnicy Poznania


Ruch na autostradowej obwodnicy Poznania podlega ciągłemu monitoringowi. Uwagi przekazywane przez użytkowników tego odcinka, a także wyniki analiz natężenia ruchu aut ciężarowych skłoniły Spółkę do opracowania i wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie zakazu ruchu dla pojazdów o mc>3,5 tony na skrajnie lewych pasach autostradowej obwodnicy Poznania. Po zatwierdzeniu projektu przez GDDKiA, zakaz zostanie wprowadzony we wtorek, 20 września. Będzie obowiązywał między węzłami Poznań Zachód oraz Poznań Krzesiny. Należy dodać, że na odcinku pomiędzy węzłami Poznań Krzesiny i Poznań Wschód, gdzie dostępne są obecnie dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a także w obrębie węzłów autostradowych zlokalizowanych poza obwodnicą Poznania obowiązuje zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe.

Przypominamy, że na autostradowej obwodnicy Poznania dopuszczalna maksymalna prędkość dla samochodów osobowych wynosi 120 km/h a dla pojazdów ciężarowych 80km/h. Stosowanie się do przepisów, w tym także do zasady jazdy prawym pasem, pozwala na zachowanie płynności i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

 

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz