Za „piwko pod chmurką” można słono zapłacić


W Poznaniu alkohol można spożywać w wyznaczonych strefach nadwarciańskich.

Na zachodnim brzegu Warty:

– na obszarze ograniczonym: od północy kanałem odpływowym na wysokości Starego Koryta Warty, od wschodu rzeką Wartą, od południa mostem św. Rocha (tereny pod mostem są objęte zakazem), od zachodu górną krawędzią skarpy,

– na obszarze ograniczonym: od północy mostem Królowej Jadwigi (tereny pod mostem objęte zakazem), od wschodu rzeką Wartą, od południa utwardzonym dojściem od Łazienek rzecznych do rzeki Warty, od zachodu górną krawędzią skarpy;

Na wschodnim brzegu Warty:

– na obszarze ograniczonym: od północy linią pomiędzy skarpą a rzeką Wartą na wysokości rozgałęzienia rzeki Warty i Kanału Ulgi Cybiny, od wschodu górną krawędzią skarpy, od południa mostem św. Rocha (tereny pod mostem objęte zakazem), od zachodu rzeką Wartą,

– na obszarze ograniczonym: od północy mostem św. Rocha (tereny pod mostem objęte zakazem), od wschodu górną krawędzią skarpy, od południa mostem Królowej Jadwigi (tereny pod mostem objęte zakazem), od zachodu rzeką Wartą,

– na obszarze ograniczonym: od północy mostem Królowej Jadwigi (tereny pod mostem objęte zakazem), od wschodu górną krawędzią skarpy, od południa utwardzonym dojściem od skarpy do rzeki Warty na wysokości przystani przeładunkowej, od zachodu rzeką Wartą.

Alkoholu nie można spożywać na terenie pomiędzy mostem Bolesława Chrobrego a Królowej Jadwigi (po zachodniej stronie rzeki), od mostu Chrobrego do schodów w parku Stare Koryto oraz na Ostrowie Tumskim. SM/JZ

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz