Za „piwko pod chmurką” można słono zapłacić


Monitoring miejski wsparciem dla strażników i policjantów

W tym roku operatorzy monitoringu powiadomili dyżurnych straży miejskiej o ponad 1700 przypadkach picia napojów alkoholowych w miejscach zabronionych. Dzięki ich spostrzegawczości udzielono pomocy 609 osobom, które leżały w przestrzeni publicznej – większość z nich przesadziła z alkoholem.

Co więcej, informacje przekazane policji doprowadziły do zatrzymania 83 osób, sprawców przestępstw najczęściej popełnianych po spożyciu alkoholu, takich jak: bójki, pobicia, dewastacja mienia, kradzieże czy posiadanie substancji psychoaktywnych.

Gdzie pić legalnie?

W 2018 r. Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z przepisami obowiązuje zakaz spożywania alkoholu we wszystkich miejscach publicznych. Samorządy mogą jednak wprowadzać odstępstwa od tego ograniczenia.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz