XV Łazarski Turniej Dwóch Ogni dla dziewcząt za nami (ZDJĘCIA)


Dziewczęta z klas piątych i szóstych z łazarskich szkół podstawowych wzięły udział w XV Łazarskim Turnieju Dwóch Ogni, który odbył się w Zespole Szkół nr 8 w Poznaniu. Złote medal wywalczyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 26. Patronat nad cyklem sprawuje dwutygodnik i portal „Nasz Głos Poznański” .

Cykl łazarskich turniejów sportowych dla szkół podstawowych zainaugurowano turniejem dwóch ogni, w którym wystąpiły: Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 26, SMS Szkoła Podstawowa nr 69 i Szkoła Podstawowa nr 77. Każda drużyna składała się z 5 uczennic z klas piątych i 5 uczennic z klas szóstych, a rywalizacja toczyła się systemem „każdy z każdym” zgodnie z ideą fair-play.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz