XIV Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2023


XIV Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny odbędzie się w Pobiedziskach 27 maja. Patronat sprawuje „Nasz Głos Poznański”.

Piknik organizowany jest w ramach projektu „ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA” (https://zielono-niebieskie.pobiedziska.pl/). Celem projektu jest zwiększenie odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne poprzez realizację inwestycji zielono-niebieskiej infrastruktury oraz poprawę świadomości ekologicznej i zachowań wśród mieszkańców na bardziej przyjazne.

„XIV Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2023”, który odbędzie się pod hasłem DLA KLIMATU I DLA LUDZI, to otwarta dla wszystkich, ogólnopolska impreza, podczas której w niekonwencjonalny i atrakcyjny sposób uczestnicy poszerzają swoją wiedzę ekologiczną, a zdobyte doświadczenia przenoszą do lokalnych programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska. Tematem przewodnim tegorocznego pikniku będzie ochrona klimatu oraz zielono-niebieska infrastruktura.

Piknik odbędzie się na terenie zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej w Pobiedziskach. Przewidujemy bardzo ciekawe stoiska tematyczne oraz konkurencje opracowane przez współorganizatorów. Odbędą się również spotkania z ciekawymi osobami, zaangażowanymi w promocję ekologicznego stylu życia. Dzieci z przedszkoli oraz dzieci i młodzież ze szkół podstawowych wezmą udział w licznych konkursach ekologicznych. Podczas pikniku zostaną ogłoszone wyniki konkursów, zorganizowanych dla uczniów oraz mieszkańców gminy Pobiedziska: konkurs „Oszczędzam wodę”, konkurs „Deszczówka więcej niż ścieki”, konkurs „Film promocyjny – Zaczynam od siebie – co sam mogę zrobić dla klimatu”, konkurs „Najciekawsza forma zagospodarowania wody deszczowej”.

Organizacja pikniku wpisuje się w Politykę Ekologiczną Państwa, zgodnie z którą jednym z głównych celów do osiągnięcia jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wyrabianie w dzieciach i młodzieży odpowiedzialności za otaczające nas środowisko, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Dodaj komentarz