Wzrosła liczba skarg do NFZ od pacjentów


W ubiegłym roku o 93 proc. wzrosła liczba skarg dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej – poinformował wielkopolski oddział NFZ. Pacjenci zawiadamiali głównie o złej dostępności do świadczeń.

Jak wskazała rzeczniczka prasowa WOW NFZ Marta Żbikowska-Cieśla, pandemia COVID-19 widocznie odbiła się na liczbie i tematyce skarg zgłaszanych przez pacjentów do Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. W ubiegłym roku ze wszystkich 741 skarg, 176 dotyczyło wyłącznie realizacji świadczeń związanych z COVID-19. Było to 24 proc. ogólnej liczby skarg. Przez pierwsze trzy miesiące 2021 r. takich zgłoszeń było niemal tyle, co przez cały poprzedni rok – 147. To blisko 60 proc. wszystkich zgłoszeń do końca marca.

„W 2020 r. niemal podwoiła się liczba skarg związanych z podstawową opieką zdrowotną. Rok wcześniej do WOW NFZ wpłynęło ich 96, a w ubiegłym – 185 (wzrost o 93 proc.). Nieco większa była też liczba zgłoszeń dotycząca ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (72 w 2019 r. do 82 w ubiegłym), a niewielki spadek odnotowaliśmy w zakresie leczenia szpitalnego (z 75 do 66 skarg)” – podała Żbikowska-Cieśla.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz