Pamięci mistrza Conrada Drzewieckiego


To jeden z najwybitniejszych tancerzy i choreografów nie tylko polskich ale też i europejskich. W sobotę, 25 sierpnia mija 5 lat od śmierci Conrada Drzewieckiego założyciela zespołu Polskiego Teatru Tańca. Z tej okazji został wydany katalog zbiorów Mistrza, które znalazły się w posiadaniu Biblioteki Raczyńskich.

Biblioteka w swoich zbiorach posiada część jego spuściznay przekazanej w 2009 i 2010 roku przez Andrzeja Woźniaka, siostrzeńca Mistrza. Materiały te zostały włączone do zbiorów specjalnych, uporządkowane i opracowane jako „Katalog materiałów ze spuścizny Conrada Drzewieckiego”, oprac. Danuta Balcerek, Poznań 2012, który dostępny jest także na stronie Biblioteki Raczyńskich w formie pdf-u.

W spuściźnie Conrada Drzewieckiego można wyodrębnić kilkanaście grup materiałów. Najważniejsze z nich to: dokumenty osobiste (w tym umowy o pracę), materiały warsztatowe (programy nauczania, konspekty i scenariusze, recenzje, kopie i bruliony wystąpień, drobne teksty i luźne notatki, rysunki i szkice bardzo często z notatkami i uwagami), korespondencja, adresy i listy gratulacyjne, dyplomy, medale i odznaczenia, fotografie, czasopisma.

Na zdjęciu: C. Drzewiecki w roli Rudobrodego w „Jeziorze łabędzim” P. Czajkowskiego, 1953 r.

Dodaj komentarz