Wysokie rachunki za gaz i prąd? Można już składać wnioski o dodatek osłonowy


Gdzie i w jakim terminie składać wnioski?

Wnioski można składać od 4 stycznia do 31 października 2022 r. Można to zrobić osobiście (w stolicy Wielkopolski wnioski przyjmuje i rozpatruje Poznańskie Centrum Świadczeń), przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, a także elektronicznie za pomocą profilu zaufanego czy podpisu elektronicznego.

W przypadku złożenia wniosku do 31 stycznia wypłata dodatku osłonowego następuje w dwóch równych transzach płatnych do 31 marca (pierwsza transza) oraz 2 grudnia 2022 r. (druga transza).

Natomiast w przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 lutego do 31 października 2022 r. dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo niezwłocznie po jego przyznaniu.

Aby złożyć wniosek osobiście w PCŚ, należy najpierw umówić się na wizytę. Można to zrobić poprzez internetowy system rezerwacji lub telefonicznie: 61 646 33 44 (Biuro Poznań Kontakt).

Nowe świadczenie zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny. Więcej informacji o dodatku osłonowym można znaleźć na stronie Poznańskiego Centrum Świadczeń.  JZ

 

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz