Wysokie rachunki za gaz i prąd? Można już składać wnioski o dodatek osłonowy


Dochód dla wniosków złożonych od stycznia do lipca 2022 roku jest obliczany za rok 2020, natomiast dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października 2022 roku za rok 2021.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od wielkości gospodarstwa domowego i wykorzystywanego źródła ogrzewania. Rocznie wyniesie ona:

gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1062,50 zł*
gospodarstwo 6 osobowe i więcej – 1150/1437,50 zł*
*Kwota dodatku osłonowego w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz