Wysokie rachunki za gaz i prąd? Można już składać wnioski o dodatek osłonowy


Od 4 stycznia można ubiegać się o dodatek osłonowy, który ma być finansowym wsparciem dla obywateli borykających się ze stale rosnącymi cenami gazu czy prądu. W stolicy Wielkopolski przyjęciem i rozpatrzeniem wniosków zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń. Komu przysługuje i ile wyniesie pomoc? Odpowiadamy.


Dodatek osłonowy to elementy rządowej tarczy inflacyjnej. Ma na celu wsparcie osób o niskich dochodach i walkę z ubóstwem energetycznym. Nowe świadczenie przysługuje:

gospodarstwom jednoosobowym, których dochód nie przekracza 2100 zł netto miesięcznie
gospodarstwom wieloosobowym, których dochód nie przekracza 1500 zł netto miesięcznie na osobę
Dodatek przysługuje również w przypadku przekroczenia powyższych progów. W takiej sytuacji świadczenie będzie umniejszone o kwotę przekroczenia dochodu. Dodatku nie otrzymamy jednak, jeżeli jego wysokość – po zastosowaniu powyższej zasady – byłaby niższa niż 20 zł.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz