Wyniki rekrutacji do przedszkoli


Poznańskie przedszkola ogłosiły wyniki pierwszego etapu rekrutacji. Miejsce na ten moment ma zapewniona zdecydowana większość, bo 3548 dzieci, starających się o przyjęcie. Do żadnego przedszkola na tym wstępnym etapie nie zakwalifikowało się 121 maluchów. Nadal czekają jednak na nie aż 1233 wolne miejsca.

Poznańskie przedszkola ogłosiły wyniki pierwszego etapu rekrutacji

Rekrutacja do przedszkoli na nowy rok szkolny rozpoczęła się 20 marca. Wnioski o przyjęcie dziecka rodzice składali do 5 kwietnia.

Miasto Poznań zadbało o to, by zapewnić opiekę wszystkim chętnym dzieciom w wieku 3-6 lat. Przygotowano aż 16 500 miejsc (w przedszkolach samorządowych – 13 700, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 237, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inny organ – 2551).

11,2 tys. rodziców zadeklarowało, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w obecnej placówce. Pozostało więc 5300 wolnych miejsc.

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wpłynęło 3692 (ponad 400 mniej niż w roku ubiegłym). Liczba zakwalifikowanych wyniosła 3548 (to aż 96 proc. wszystkich dzieci, biorących udział w rekrutacji).

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz