Wyjątkowe zabiegi w poznańskim szpitalu


W I Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu wykonano dwa pionierskie zabiegi z zakresu elektrokardiologii. Pacjenci czują się dobrze.

Wyjątkowe zabiegi w poznańskim szpitalu

Zespół pod kierunkiem prof. Przemysława Mitkowskiego po raz pierwszy w Polsce wszczepił pacjentowi najnowocześniejszy kardiowerter-defibrylator z funkcją stymulacji resynchronizującej, wyposażony w unikalny algorytm „effective CRT”.

Kardiowerter-defibrylator to urządzenie, które pomaga pacjentom z niewydolnością serca. W sytuacji, gdy wystąpi u nich np. arytmia, sprzęt wysyła odpowiednie impulsy elektryczne. W ten sposób może uchronić chorych od nagłej śmierci.

Urządzenie, jakie wszczepiono w poznańskim szpitalu, jest wyjątkowe. Pozwala na dokładną ocenę odsetka stymulacji resynchronizującej – czyli zastosowanej metody leczenia – w oparciu o ocenę morfologii wystymulowanego zespołu komorowego, a nie w oparciu o dostarczone impulsy. Dodatkowo w przypadku wystąpienia migotania przedsionków pozwala na zachowanie bardzo wysokiego poziomu skutecznej terapii poprzez modulację częstotliwości wysyłanych impulsów.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz