Wycinka drzew przy ul. Bukowskiej 18 w Poznaniu – inwestor przeprasza i deklaruje


Po wczorajszej naszej publikacji Nielegalna wycinka przy ul. Bukowskiej otrzymaliśmy oświadczenie podpisane przez Zbigniewa Gościckiego, prezesa zarządu Bukowska 18 MP sp. z o.o. sp.k. Poniżej cytujemy je w całości.

W związku z informacjami, które pojawiły się w sprawie wycinki niektórych drzew na działce przy ul.
Bukowskiej 18 w Poznaniu w imieniu spółki celowej powołanej do realizacji inwestycji na tym terenie
pragniemy przedstawić nasze wyjaśnienie tej sytuacji. Usunięcie drzew było spowodowane
niezamierzonym i błędnym przekonaniem Spółki, że utrzyma ona w mocy posiadaną decyzję. Dziś
mamy świadomość naszego błędnego postrzegania tej sprawy, przepraszamy i deklarujemy, że
wykonamy wszystkie zalecenia odpowiednich organów związane z zaistniałą sytuacją.

Poniżej przedstawiamy udokumentowaną historię naszej działalności na tej nieruchomości.
Wniosek w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie drzew przy ul. Bukowskiej 18 przekazaliśmy do
Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska w styczniu br. Jego złożenie poprzedziło uzyskanie
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę zespołu budynków wielorodzinnych uzyskanej na
podstawie warunków zabudowy określających parametry realizowanej inwestycji, w tym
umiejscowienie przyszłej zabudowy na nieruchomości. Po pół roku prowadzenia uzgodnień, w lipcu
2020 roku, spółka otrzymała decyzję pozwolenia na wycinkę 25 drzew. W zamian zostaliśmy
zobowiązani do posadzenia 115 drzew – w tym 97 przy ul. Bukowskiej 18 i Grunwaldzkiej 3, 10 w parku
im. Jana Heweliusza i 8 w parku im. Gustawa Manitiusa. Ponadto w wydanej decyzji został
doprecyzowany termin nasadzeń, gatunki nowych drzew (lipy, graby, kasztanowce oraz jabłoń).
Teren – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – został przeznaczony pod budownictwo
wielorodzinne, a spółka nabyła nieruchomość kilka lat po jej wydaniu. Od początku naszą inwestycję
planowaliśmy tak, by zachować jak najwięcej walorów tego historycznego miejsca. W trakcie
projektowania inwestycji, uwzględniając postanowienia decyzji o warunkach zabudowy, staraliśmy się
zachować jak najwięcej istniejących drzew, w szczególności najbardziej wartościowy drzewostan. Od
początku procesu byliśmy otwarci na wnioski urzędów i deklarowaliśmy chęć współpracy zarówno z
Urzędem Miasta, jak i ze Stowarzyszeniami Koalicja Za Zieleń Poznań oraz Prawo do Ochrony Przyrody
Poznań. W tym miejscu należy zaznaczyć że rozmowy z przedstawicielami Urzędu Miasta były bardzo
merytoryczne i miały na celu ochronę wartościowych egzemplarzy drzewostanu. Natomiast z
przedstawicielami stowarzyszeń udało się doprowadzić tylko do jednego spotkania – co było skutkiem
tylko naszych działań i starań. Z przykrością stwierdzamy, że prezentowane przez organizacje
ekologiczne stanowisko nie uwzględniało stanu wynikającego z wydanych decyzji o warunkach
zabudowy, które były podstawą nabycia przez spółkę nieruchomości. Także nasza propozycja
dokonania dodatkowych nasadzeń zastępczych nie została przyjęta przez stowarzyszenie.
W trakcie procedury administracyjnej Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska skierował pisma do
niezależnych ekspertów z zapytaniem o ocenę możliwości przesadzenia trzech najbardziej okazałych
drzew. Wszystkie otrzymane odpowiedzi były negatywne. Specjaliści orzekli, że przesadzenie
wskazanych drzew wymagają kilkuletniego przygotowania. Niezależnie od postanowień decyzji na
wycinkę drzew spółka chcąc zachować wskazane, wartościowe drzewa dokonała dodatkowych
konsultacji z ekspertem ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzięki pozyskanej
ekspertyzie mogliśmy przychylić się do wniosku Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska oraz
stowarzyszeń i podjąć decyzję o przeprowadzeniu skomplikowanego i kosztownego procesu
zachowania trzech najstarszych lip. Operacja ich przesadzenia w ramach tej samej nieruchomości
została wykonana przez wyspecjalizowaną i doświadczoną firmę.
Pragniemy podkreślić, że rozumiemy obawy związane z wycinką drzew podnoszone przez
stowarzyszenia ekologiczne, jak również sami mamy świadomość znaczenia zieleni i pozytywnego
wpływu drzew na nasze codzienne życie.
Jesteśmy świadomi popełnienia błędu i zdajemy sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji.
Jednocześnie deklarujemy, że wykonamy wszystkie nasadzenia zastępcze wynikające z wydanej
decyzji. Jesteśmy przekonani, że dzięki pozostawieniu wszystkich wartościowych drzew, w tym lip
objętych decyzją na wycinkę, rewitalizacji historycznego parku oraz nowej architekturze
zaprojektowanych budynków ta część miasta ponownie odzyska swój blask, stanie się miejscem
chętnie odwiedzanym przez jego mieszkańców, a także wpisze się pozytywnie w realizowaną przez
władze miasta odnowę Jeżyc.

Dodaj komentarz