Wnętrze ma znaczenie – jak wystrój klasy może wpływać na twoje dziecko?


Szkoła to miejsce, w którym spędzamy dobre kilka lat naszego życia. Najdłuższym okresem jest podstawówka; to właśnie w szkole podstawowej dziecko przeobraża się w nastolatka, by później móc udać się do szkoły średniej. Współcześnie większość szkół podstawowych skonstruowana jest w ten sposób, że to nauczyciel przychodzi do klasy – dziecko spędza więc wiele czasu w jednym pomieszczeniu. Odpowiednie zaaranżowanie klasy pomaga w przyswajaniu informacji oraz wykazuje pozytywny wpływ na dzieci i młodzież, tym samym wspierając ją w rozwoju. Wiek uczniów oraz samo wyposażenie klasy decyduje o stylu, w jakim zostanie zaaranżowane pomieszczenie. Stworzenie bezpiecznej i przyjaznej dla ucznia przestrzeni leży w obowiązku szkoły. Jak zaprojektować klasę tak, by to właśnie tam dziecko uczyło się, bawiło, a czasem nawet i odpoczywało? To pytanie stawia sobie wiele szkół i wychowawców klas – na szczęście mają oni kilka ścieżek aranżacyjnych do wyboru.

Uczennica

Najważniejsze zasady aranżacji klasy szkolnej, których nie można pominąć

Projektanci przestrzeni edukacyjnych zwracają szczególną uwagę na kwestię dostępu do światła naturalnego. Mając to na uwadze sugerują, że światło powinno padać z lewej strony. Ławki można zaś ustawić na kilka różnych sposobów. Dziś szczególny nacisk kładzie się na pracę zespołową; do tego preferowane jest ustawienie ławek tak, by uczniowie siedzieli czwórkami. W wielu przypadkach można się jednak spotkać z typowym ustawieniem dwójkowym – niezależnie od systemu, zarówno na ławkach jak i biurku nauczyciela powinien panować porządek. Do klasy warto zakupić różne rośliny doniczkowe, które pomogą w obniżeniu stresu; zielony kolor uchodzi za odprężający, przez co pomaga w obniżeniu stresu. W pedagogice alternatywnej istnieje kilka nurtów, które sugerują jak powinna wyglądać zaprojektowana przestrzeń.

– Szkoła steinerowska kładzie nacisk na indywidualizm każdego ucznia; klasa powinna być wypełniona rysunkami oraz rzeźbami uczniów, by czuli się oni szczególnie związani z pomieszczeniem i czerpali radość z przebywania w nim.

– Szkoła Freineta stawia na środowisko, które powinno sprzyjać twórczości ucznia. W tym przypadku doskonale jest zaprojektować klasę tak, by jej ściany były niczym płótno do wyrażania siebie. Warto zakupić tablice ogłoszeniowe, by umieścić w nich cytaty i ważne informacje do przyswojenia dla uczniów – tego rodzaju sprzęt oferuje między innymi firma Omega System, zajmująca się produkcją i sprzedażą profesjonalnych gablot. Na swojej stronie internetowej info.pl/gabloty-ogloszeniowe-informacyjne/ przedsiębiorstwo prezentuje liczne warianty tablic, które można dopasować do klasy szkolnej. To właśnie w gablotach przechowywane są często spreparowane motyle, które fascynują uczniów.

– Pedagogika Montessori wysuwa na pierwszy plan zaaranżowanie specjalnej przestrzeni edukacyjnej; puste, nijakie sale już dawno odeszły w niepamięć. Dziś potrzeby uczniów stawia się na pierwszym miejscu.

Klasa sama w sobie, czyli krótko o tym, co powinno inspirować

Pomysłów na projekt klasy może być wiele. W każdej, mniej lub bardziej przydadzą się specjalne gabloty, które nie tylko wzbudzą zainteresowanie swoją zawartością, lecz także pozwolą na zapisanie wszystkich istotnych informacji – zwłaszcza dla wzrokowców. Klasa powinna przede wszystkim odpowiadać uczniom, zważywszy na fakt że to właśnie ci będą spędzać tam większą ilość swojego czasu. Dobrze zaprojektowana klasa szkolna to taka, która sprzyja edukacji i wychowaniu przyszłych dorosłych ludzi. To właśnie ci powinni stanowić główną inspirację do aranżacji całego wnętrza, które nie tylko będzie wartościowe pod kątem edukacyjnym, lecz również pobudzi kreatywność i pozwoli na odpoczynek.

Dodaj komentarz