Rozpoczyna się nowy remont w centrum Poznania


Południowa nitka jezdni Placu Wolności, którą poprowadzona jest trasa tramwajowa, zostanie gruntownie przebudowana w ramach Programu Centrum. Pierwsze prace rozpoczną się 5 grudnia. Po przebudowie będą tu rosły dwa szpalery drzew, przesunięte zostanie torowisko tramwajowe, a przestrzeń dla pieszych i rowerzystów pokryje kamienna nawierzchnia.

Przebudowa Pl. Wolnosci

Przebudowany zostanie cały odcinek, którym biegnie torowisko tramwajowe, tzn. od Al. Marcinkowskiego do ul. 27 Grudnia. W poniedziałek, 5 grudnia, wykonawca inwestycji przejmie plac budowy i będzie montował ogrodzenie budowlane. W pierwszej kolejności wygrodzi torowisko tramwajowe. W kolejnych etapach wygradzane będą także chodniki – podczas prac dostępne będą ciągi piesze,

trasy będą się jednak zmieniać w zależności od postępów budowy. Zachowany zostanie także dojazd do posesji przy Pl. Wolności. Należy zachować ostrożność i kierować się wyznaczonymi ścieżkami.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz