Wizyta ministra Jacka Cichockiego w Berlinie


O współpracy polskich i niemieckich służb na terenach przygranicznych oraz trójstronnej współpracy (polsko-niemiecko-czeskiej) w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej będą dzisiaj (14 listopada) rozmawiali w Berlinie minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki oraz minister spraw wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec Hans-Peter Friedrich. Spotkanie odbędzie się w ramach 12. polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych.

cichocki

Na spotkaniu ministra Jacka Cichockiego i ministra Hansa-Petera Friedricha przedstawione zostaną również wnioski po konferencji na temat bezpieczeństwa w polsko-niemieckim regionie przygranicznym, która odbyła się pod koniec października br. we Frankfurcie. Poruszone będą również kwestie umowy międzyrządowej o współpracy policji i straży granicznej na terenach przygranicznych.

Ministrowie spraw wewnętrznych, poza zagadnieniami współpracy bilateralnej, omówią również kwestie unijne m.in. współpracę z państwami Partnerstwa Wschodniego oraz sprawy polityki zarządzania strefą Schengen.

Głównym punktem polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych będzie spotkanie premiera Donalda Tuska z kanclerz Angelą Merkel, podczas którego zostaną omówione m.in. kwestie wieloletniego budżetu unijnego na lata 2014-2020.

Do Berlina przyjadą polscy ministrowie lub wiceministrowie spraw zagranicznych, finansów, spraw wewnętrznych, obrony, transportu, budownictwa i gospodarki wodnej, nauki, środowiska, kultury, gospodarki oraz pracy i polityki społecznej.

W trakcie całodniowych polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych zostanie dokonana analiza realizacji programu współpracy obu państw. Program został przyjęty w zeszłym roku w związku z 20-tą rocznicą podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Dodaj komentarz