Wiosenne staże w urzędzie


Trwa nabór na kolejną edycję Programu Staży Studenckich w Urzędzie Miasta Poznania. Jeszcze do 18 lutego można wysyłać zgłoszenia. Na chętnych czeka 90 miejsc. Staże potrwają cztery miesiące.

Urząd Miasta Poznania

Staże będą realizowane od kwietnia do końca lipca. Program skierowany jest do studentek i studentów jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia – dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych. Kandydatki i kandydaci ubiegający się o staż powinni studiować kierunek odpowiadający profilowi danego biura lub wydziału. O ich kompetencjach i zadaniach można przeczytać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Obecnie Program Staży Studenckich ma formułę 4-miesięcznej pełnopłatnej edycji. Na osoby, które się zakwalifikują, czeka wynagrodzenie w wysokości 6 672 zł brutto (za cały okres stażu).

Aby zgłosić się na staż, należy wypełnić online formularz zgłoszeniowy. Jest on dostępny na stronie Poznan.pl, w zakładce Staże. Tam też można znaleźć więcej informacji o programie. Wnioski są przyjmowane do 18 lutego. W formularzu można aplikować do maksymalnie 5 miejsc.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz