Węzłowa przesiadka – Rokietnica z nowym dworcem


Kończy się realizacja projektu Węzła Przesiadkowego Rokietnica. Jego uruchomienie nastąpi z początkiem września 2022 r., zaś uroczyste otwarcie – 31 sierpnia o godzinie 16.30.

Sygnałem będzie przybycie do Rokietnicy, właśnie o tej godzinie, pociągu specjalnego. Po części oficjalnej i krótkiej artystycznej niespodziance, wszyscy chętni będą mogli bezpłatnie wybrać się pociągiem do Poznania i z powrotem.

W godzinach 13.00 – 19:00 w holu nowego dworca odbędą się „Drzwi otwarte” – interaktywna makieta kolejowa, informacje i aktywności z POLREGIO i ZUK ROKBUS.

Węzeł Przesiadkowy Rokietnica (WPR) – kompleksowa oferta podróżowania

Realizacja projektu Węzła Przesiadkowego Rokietnica wyniosła łącznie ponad 33 mln zł. Objęła zarówno budowę dworca i zagospodarowanie okalającego go terenu, jak i przebudowę ul. Szamotulskiej w Rokietnicy z rondem oraz budowę nowej bazy gminnej spółki komunikacyjnej ZUK ROKBUS i zakup 4 niskoemisyjnych autobusów. Zadanie to,  z dofinasowaniem z UE w wysokości ponad 21 mln zł, było drugim co do wielkości projektem niskoemisyjnym  w ramach drugiego rozdania tzw. ZIT-ów przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Najbardziej rozpoznawalnym symbolem WPR jest oczywiście nowa hala dworca w Rokietnicy z charakterystyczną elewacją z blachy kortenowej oraz przygotowany wokół teren. Projekt o wartości ponad 12,5 mln zł, z udziałem prawie 10 mln zł środków unijnych, realizowała Gmina Rokietnica. W budynku, z przeszkloną poczekalnią, znalazły się nie tylko typowe dla dworca elementy, jak kasa biletowa w wersji tradycyjnej oraz samoobsługowej (bilety ZTM), ławki dla podróżnych czy toalety, ale także mini salonik gastronomiczny i bankomat.

Dach hali, na którym zamontowano panele fotowoltaiczne, pełni również rolę zadaszenia dla podróżnych oczekujących na liniowe autobusy. Tu także umieszczona została tablica elektroniczna wyświetlająca informacje o godzinach ich przyjazdu i odjazdu. Specjalna konstrukcja dachu oraz jego imponująca długość 96 metrów pozwala na połączenie w jedną funkcjonalną całość wyjścia z poczekalni oraz zejścia na perony. To także w pewnym sensie symbol możliwości połączenia w jedną całość dwóch inwestycji: gminnej (dworzec) i kolejowej (przejście oraz zmodernizowane przez PKP perony), a także komunikacyjnych składowych: wiaty na ok. 50 rowerów, przystanków autobusowych i dojścia do platform kolejowych.

Możliwość nazwania węzła w Rokietnicy określeniem „zintegrowany” wiąże się także z zagospodarowaniem terenu wokół dworca. Znajduje się tutaj bowiem parking (Park & Ride i Kiss & Ride) na 150 miejsc, w tym dla niepełnosprawnych, 3 stacje ładowania samochodów elektrycznych z pięcioma stanowiskami oraz system dróg z taką organizacją ruchu, która umożliwia płynne i bezpieczne funkcjonowanie transportu publicznego, pojazdów korzystających z parkingów, rowerzystów oraz pieszych. Całość uzupełnia mała architektura placu przy starym dworcu (klomby, ławki) i oczywiście zieleń – posadzona w maksymalnej, możliwej do przeznaczenia na ten cel, przestrzeni.

Istotnym uzupełnieniem projektu Węzła Przesiadkowego Rokietnica będzie włączenie od 1 stycznia 2023 r. odcinka Poznań Główny – Wronki, ze stacją Rokietnica, do systemu Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM). Poznańska Kolej Metropolitalna jest wspólnym przedsięwzięciem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego oraz 38 gmin i 10 powiatów położonych wzdłuż linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego. PKM to zwiększona częstotliwość kursowania pociągów w godzinach szczytu – nie rzadsza niż dwa razy na godzinę (średnio co 30 min) oraz nowoczesny tabor. PKM objęta jest wspólnym biletem, działającym w oparciu o system PEKA, zintegrowanym z transportem dowożącym pasażerów do kolei (tramwaj, autobus). Zasadą jest, by przystanki koncentrowały się wokół węzłów przesiadkowych.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Fot. Damian Nowicki

Projekt pn. „Węzeł przesiadkowy Rokietnica” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Dodaj komentarz