Węzeł przy Grunwaldzkiej – zmiany organizacji ruchu


Długo wyczekiwany bezkolizyjny przejazd pod torami kolejowymi w ciągu ul. Grunwaldzkiej nabiera kształtów. W najbliższy weekend wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu, które umożliwią kontynuację prac. Na fragmencie ul. Grunwaldzkiej obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy w stronę Plewisk, dla zmierzających do Poznania wprowadzony zostanie objazd.

węzeł Grunwaldzka
– Po stronie Poznania główna konstrukcja przejazdu pod torami jest na ukończeniu. Nad ul. Grunwaldzką widzimy też już kładkę dla pieszych i rowerzystów, a także wiadukt kolejowy, po którym od listopada poruszają się pociągi. Warto również zwrócić uwagę na węzeł przesiadkowy po stronie Plewisk, gdzie widzimy np. słupy wspólnej wiaty peronowej dla pasażerów pociągów oraz autobusów. Będą tutaj odbywały się przesiadki typu drzwi w drzwi – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Obecnie najwięcej dzieje się po stronie Plewisk. Dlatego w nocy z 3 na 4 lutego (z piątku na sobotę) zmieni się tam organizacja ruchu. Zajęty zostanie pas ul. Grunwaldzkiej – odcinek od ul. Wołczyńskiej do posesji nr 426. Na tym fragmencie wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy – do Plewisk. Przejazd będzie tam możliwy zmiennym torem jazdy, którego położenie będzie przesuwane w zależności od postępu prac. Piesi poruszać się będą zachodnią stroną ulicy. Zachowana zostanie możliwość dojścia i dojazdu do posesji (zgodnie z kierunkiem ruchu).

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz