Wartostrada częściowo zamknięta


W związku z prognozowanym podniesieniem się poziomu wody i możliwością osiągnięcia stanu ostrzegawczego w Warcie i Cybinie wyłączone z użytkowania będą poszczególne odcinki Wartostrady.

Wartostrada

Z tego powodu przy części zjazdów na Wartostradę oraz w kilkunastu punktach na trasie jeszcze przed weekendem ustawione będą barierki i znaki zakazu ruchu.

Wyłączone z użytkowania mają być najniżej położone części Wartostrady, znajdujące się po obu stronach rzeki, od okolic mostu Królowej Jadwigi po most Chrobrego, a także odcinek wzdłuż Cybiny w rejonie Bramy Poznania oraz fragmenty położone na wysokości os. Piastowskiego i w okolicach ulic Piastowskiej i Bielniki.

Aktualny stan wody (15.02.) w okolicach mostu św. Rocha wynosi 394 cm. ZDM/JZ

Warta

Fot. Roger Gorączniak

Dodaj komentarz