W Komornikach nowe światła na skrzyżowaniu


Na ruchliwym i przez to niebezpiecznym skrzyżowaniu ulic: Polnej i księdza Malinowskiego w Komornikach działa już sygnalizacja świetlna.

O jej instalację zabiegali mieszkańcy oraz samorządowcy, którzy także dzięki zaangażowaniu radnego powiatowego Mirosława Wielocha, osiągnęli cel. W Starostwie Powiatowym przekazane zostały pieniądze na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego i budowę na tym niebezpiecznym skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej. Warto nadmienić, iż ulica Polna w Komornikach jest odcinkiem drogi powiatowej, na której ruch samochodowy jest duży. Dochodziło tam, a zwłaszcza na skrzyżowaniu z ulicą księdza Malinowskiego do wielu zdarzeń drogowych. Nowe światła ułatwią pieszym przechodzenie przez jezdnię w tym ruchliwym miejscu, a i kierowcom wyjeżdżającym z podporządkowanej drogi łatwiej będzie włączyć się do ruchu.

Opracowanie: Andrzej Świątek

 

Zdjęcie: UG Komorniki

 

Dodaj komentarz