Uwaga, imprezy masowe w Arenie zostaną odwołane!


Imprezy masowe w hali widowiskowo-sportowej Arena nie będą odbywać do odwołania! Wynika to z negatywnej opinii Wojewódzkiego i Miejskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Taka informacja została przekazana dyrektorowi Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji podczas spotkania, które 22 lutego 2017 roku odbyło się z udziałem Wojewódzkiego i Miejskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Nie oznacza to jednak, że obiekt zostaje całkowicie zamknięty. Treningi i wydarzenia nie mające charakteru imprez masowych mogą się odbywać bez przeszkód. Są to wydarzenia sportowe, w których uczestniczy nie więcej niż 299 osób, a także wydarzenia artystyczno-rozrywkowe, w których uczestniczy nie więcej niż 499 osób.

Skąd taka opinia?

Negatywna opinia jest efektem braku akceptacji ekspertyzy przeciwpożarowej dla Areny i postanowienia nr 262/2016 z 5 września 2016 roku, wydanego przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, które zostało skierowane wyłącznie do autora ekspertyzy, przygotowanej na zlecenie spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. Przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające na okoliczność ewentualnego zatajenia faktu otrzymania postanowienia przez wykonawcę dokumentu.

Jednak niezależnie od ekspertyzy, pomimo wydanego we wrześniu 2016 roku postanowienia, w ostatnich miesiącach aż do ubiegłego tygodnia Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wydawał pozytywne opinie na temat wszystkich imprez masowych, odbywających się w Arenie. Takich imprez było w tym czasie 21.

Poznańskie Ośrodku Sportu i Rekreacji deklarowały podjęcie dodatkowych przedsięwzięć w zakresie ochrony przeciwpożarowej imprez masowych organizowanych w Arenie, jakie zdarzały się już wcześniej – na przykład zaangażowanie dodatkowych strażaków i wozów strażackich. Planowany był też remont obiektu w okresie letnim, na co są zabezpieczone środki w budżecie. Mimo tego decyzja o wydawaniu negatywnych opinii została podtrzymana.

Jakie zastrzeżenia mają strażacy?

Podczas spotkania z Wojewódzkim i Miejskim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej nie padły konkretne zastrzeżenia do wykonanej ekspertyzy. Udzielono jedynie informacji, że jest ona niewystarczająca. Do końca tygodnia ma powstać zespół ekspertów z udziałem przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, który w ciągu kilku dni ma określić zakres niezbędnych prac i przedsięwzięć, w celu wyeliminowania ewentualnych zagrożeń. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej deklaruje chęć współpracy w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

Fot. wikipedia.pl

Dodaj komentarz