Urząd Miasta Poznania szuka 40 pracowników


Pracownik ds. realizacji świadczeń, zamówień publicznych i administracyjno-gospodarczych, socjalny, aspirant pracy socjalnej oraz organizator społeczności lokalnej znajdą zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Dom Pomocy Społecznej poszukuje opiekuna, opiekuna medycznego oraz pokojową. Naczelna pielęgniarka potrzebna jest w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia.

XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej zatrudni kierownika gospodarczego, Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego specjalistę ds. płac, a Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasz Dom” – wychowawcę. Specjaliści ds. Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty znajdą pracę w przedszkolu nr 131 im. Kubusia Puchatka oraz nr 140 „Majsterklepka”.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej poszukuje zastępcy pielęgniarki oddziałowej na oddziale rehabilitacji, fizjoterapeuty oraz muzykoterapeuty. Zastępca dyrektora ds. medycznych znajdzie pracę w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz