Umowa na spalarnię gotowa do podpisu


W poniedziałek, 8 kwietnia odbędzie się uroczystość podpisania umowy dotyczącej budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK), popularnie zwanej spalarnią.

To największe przedsięwzięcie inwestycyjne Poznania współfinansowane przy współudziale Unii Europejskiej. Także pierwsze w kraju realizowane w trybie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).
W wydarzeniu uczestniczyć będą… między innymi: prezydent Poznania Ryszard Grobelny i prezes SITA Polska Jean-Michel Kaleta.
Godzina: 12:15- 14:00 Podpisanie umowy i konferencja prasowa.
Miejsce: Pałac Działyńskich Sala Czerwona ul. Stary Rynek 78 Poznań.

Kilka ciekawostek:

W roku 1927 r. w Poznaniu oddano do użytku spalarnię odpadów na Wilczaku. Był to pierwszy obiekt tego typu w Polsce i w tej części Europy. W spalarni zainstalowane były nowoczesne w czasach budowy, urządzenia firmy z Wielkiej Brytanii. Odpady były spalane w piecu w temperaturze 1100 stopni Celsjusza. Ciepło powstałe przy spalaniu śmieci służyło do ogrzewania budynku, łazienek i innych pomieszczeń. Zakład został poważnie zniszczony w czasie II wojny światowej. Prowizorycznie został naprawiony w 1955 i działał do 1957, kiedy to zamknięto go z przyczyn ekonomicznych.

Poznańska spalarnia to też przykład pierwszego w Polsce na taką skalę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Dodaj komentarz