Umowa na rozbudowę DW 431 Rogalin – Świątniki i Mieczewo – Kórnik


WZDW podpisał umowę na kolejną unijną inwestycję – rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 431 na dwóch odcinkach: Rogalin – Świątniki i Mieczewo – Kórnik (obwodnica w ciągu DW 434). Wykonawca to firma TRANS-BRUK Marek Begier. Wartość umowy: 13 mln zł. Termin realizacji: czerwiec 2023 r.

Zakres robót obejmie m.in.:

rozbudowę drogi na dwóch odcinkach o łącznej długości 3,9 km
wzmocnienie istniejącej nawierzchni
przebudowę skrzyżowania
budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej na całej długości odcinków,
budowę zatok autobusowych, peronów
przebudowę i budowę nowych chodników
przebudowę istniejącego oświetlenia,
przebudowę istniejącego przepustu
odtworzenie nawierzchni istniejących zjazdów
odtworzenie przejść dla pieszych, pobocza, rowów
montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (balustrad ochronnych).

To kolejny etap rozbudowy drogi nr 431. Właśnie dobiegają końca roboty na odcinku o długości ponad 2,5 km od Świątnik do Mieczewa. Trwa również budowa nowego mostu nad Wartą w Rogalinku.

Dodaj komentarz