Ulica Kolejowa zostanie przebudowana


Ulica Kolejowa w Poznaniu, będąca jedną z ważniejszych arterii komunikacyjnych Dolnego Łazarza, będzie przebudowana w 2022 roku. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych.


Ulica Kolejowa zostanie przebudowana na całej długości – od ul. Gąsiorowskich do ul. Klaudyny Potockiej. W złym stanie technicznym jest nie tylko jej jezdnia – w części asfaltowa, a w części z kostki kamiennej, lecz również nawierzchnia chodników, która jest zniszczona i – ze względu na rozrost istniejących korzeni drzew – uległa znacznym deformacjom i wybrzuszeniom. W efekcie zaplanowanych prac ta ważna ulica Dolnego Łazarza będzie przyjazna dla wszystkich jej użytkowników.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca dokona całkowitej rozbiórki istniejących nawierzchni i wykonana nowe, z częściowym wykorzystaniem płyt, kostki i krawężników kamiennych pozyskanych z demontażu. Cała ulica zyska jezdnię o nawierzchni asfaltowej, wyniesione skrzyżowania oraz miejsca postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami z kostki betonowej, chodniki z płyt betonowych, a także zjazdy i miejsca postojowe dla pozostałych uczestników ruchu z kostki kamiennej.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz