Uczcili pamięć Pawła Edmunda Strzeleckiego – fotogaleria


– Serdecznie dziękujemy Radzie Miasta Poznania za kultywowanie pamięci o Pawle Edmundzie Strzeleckim i wspólne przygotowanie bogatego programu obchodów oraz decyzję o przeniesieniu pomnika na Głuszynę. Podziękowania składamy również na ręce społeczności szkolnej, która pięknie kultywuje pamięć o Pawle Edmundzie Strzeleckim – mówiła przewodniczącej społecznego komitetu obchodów Roku Pawła Edmunda Strzeleckiego, Marzena Moryson.

Po złożeniu wiązanek pod pomnikiem i zniczy pamięci uczestnicy uroczystości przeszli do budynku Zespołu Szkół nr 8, gdzie odbyła się część artystyczna. Goście zobaczyli znakomite przedstawienia w wykonaniu uczniów o Wielkim Podróżniku oraz pierwszym Prezydencie Poznania po odzyskaniu Niepodległości w 1918 roku, Jarogniewie Drwęskim (patronie SP 69), niezwykle zasłużonym dla Poznania. Spektakl w reżyserii polonistki Kornelii Cichockiej znakomicie przybliżył obie zapomniane postacie.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz