Uczcili 83. rocznicę Zbrodni Katyńskiej (ZDJĘCIA)


Wojciech Bogajewski, Prezes Stowarzyszenia Katyń w swoim wystąpieniu przypominał tragiczne losy ofiar i fakty tej koszmarnej, masowej zbrodni. Losy masowo rozstrzelanych polskich oficerów i policjantów.

– Rosjanie kazali stawać jeńcom na skraju dołów. Polscy oficerowi rozkazali śpiewanie nabożnych pieśni. Śpiewano Boże coś Polskę, Serdeczna Matko, Hymn Polski. Najpierw zastrzelili oficerów, następnie kolejnych jeńców. Niektórzy nie wytrzymywali i rzucali się z gołymi rękoma na ruskich, albo uciekali do drutów ogrodzenia. Byli wtedy wybijani jak kaczki. Zabici wpadali do dołów, albo byli do nich wpychani. Ze strachu, nerwów, żalu, nawet żywi skakali do dołów… – mówił Wojciech Bogajewski, przytaczając wspomnienia jedynego jeńca, któremu udało się zbiec z radzieckich łagrów.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Rodzin Katyńskich, a także reprezentanci wojewody wielkopolskiego oraz Marek Gola – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Jędrzej Solarski – zastępca prezydenta miasta Poznania, Tomasz Łubiński – wicestarosta powiatu poznańskiego oraz wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania Agnieszka Lewandowska. Obecni byli także przedstawiciele duchowieństwa z księdzem biskupem Grzegorzem Balcerkiem, księdzem prałatem Stefanem Komorowskim – kapelanem Stowarzyszenia Katyń oraz księdzem pułkownikiem kanonikiem Pawłem Piontkiem – proboszczem Parafii Garnizonowej w Poznaniu. W uroczystości udział wzięli również przewodniczących rad, starostów, burmistrzów, wójtów, radnych oraz delegacje samorządów wielkopolskich, przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz korpusu konsulów honorowych miasta Poznania i kombatantów województwa wielkopolskiego, służb mundurowych województwa i miasta. Przed pomnikiem obecna była młodzież z organizacji, szkół i stowarzyszeń oraz harcerki i harcerze Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej obchodzony jest 13 kwietnia. To właśnie tego dnia w 1990 r. Związek Radziecki przyznał się do zbrodni.

Wiosną 1940 r. zamordowano ok. 22 tysięcy polskich obywateli. Morderstw dokonano m.in. w Katyniu, Charkowie i Miednoje. W 1943 r. nazistowskie Niemcy ogłosiły informację o odkryciu grobów polskich oficerów w lesie pod Katyniem.

Fot. Hieronim Dymalski

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz