Tysiące nowych drzew i krzewów w Poznaniu


Zieleń szczególnie cenna jest w śródmiejskiej, gęstej zabudowie. Takie nasadzenia miały miejsce w minionym roku m.in. na ulicach Mostowej, Poznańskiej, Jeżyckiej, Szpitalnej, Mylnej, Staszica, Żmudzkiej, Krynickiej. Zazieleniane były tzw. martwe przestrzenie, czyli takie, z których nie korzystali ani piesi, ani kierowcy, czy rowerzyści. W wyborze lokalizacji ściśle współpracowano z lokalnymi radami osiedli.

Trzeba zaznaczyć, że ZDM, swymi działaniami związanymi z rewaloryzacją zieleni, daje przykład dbałości o jakość przestrzeni. Przykład ten często motywuje sąsiadów pasa drogowego do poprawy swego otoczenia i pozytywnie wpływa na estetykę danej ulicy. RB, ZDM

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz