Tylko w jednym tygodniu strażnicy miejscy interweniowali aż 1488 razy


Tylko w jednym majowym tygodniu strażnicy miejscy interweniowali aż 1488 razy. Najczęściej zgłaszane są utrudnienia w ruchu drogowym, takie jak źle zaparkowane pojazdy czy blokowanie przejazdu, a także błąkające się lub potrzebujące pomocy zwierzęta.

nielegalne parkowanie

Najczęściej mieszkańcy zgłaszali sprawy telefonicznie – prawie 800 razy, a niemal 500 pocztą elektroniczną. Ponad 30 interwencji strażnicy podjęli z własnej inicjatywy, zgłoszenia były przekazywane także przez Biuro Poznań Kontakt.

W połowie maja najwięcej zgłoszeń – 856 – dotyczyło ruchu drogowego. Parkowanie w miejscach niedozwolonych, blokowanie lub utrudnianie przejazdu innym pojazdom to 792 zgłoszenia, kolejne 51 dotyczyło samochodów pozostawionych na trawnikach. W 14 przypadkach pojazdy, które utrudniały ruch bądź zagrażały bezpieczeństwu innych użytkowników drogi, strażnicy usunęli na parking strzeżony.

Kolejne zgłoszenia dotyczyły zagrożeń zdrowia lub życia oraz zakłócania porządku publicznego – spanie na ławkach, pomoc osobom bezdomnym, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem – łącznie takich interwencji strażnicy zrealizowali 261. W 69 przypadkach zakończyły się one przewiezieniem pijanego do Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych (ODON). Każdorazowo decyzję o takim transporcie podejmuje Zespół Ratownictwa Medycznego.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz