Trwają remonty na Starołęce i moście Dworcowym


Mocno zaawansowane są też prace w rejonie pętli Starołęka PKM, gdzie przeprowadzana jest wymiana nawierzchni torowej i drogowej na wjeździe i wyjeździe tramwajów z pętli. Zakończono już etap demontażu – ułożono nowe szyny i wykonano nawierzchnię betonową w torowisku. Do zrobienia pozostały m.in. drobniejsze prace torowe i wykończeniowe. Po tym przejazd w ulicę Forteczną zostanie udostępniony dla ruchu samochodowego.

Na pobliskim rondzie Starołęka trwa natomiast demontaż torowiska (od strony południowej) i zaczynają się przygotowania do układania nowego rozjazdu. Prace zaplanowano etapowo, aby do minimum ograniczyć utrudnienia w przejeździe przez rondo. W tym miejscu bowiem zaplanowano wymianę części węzła rozjazdowego (od strony Starołęki) wraz z przejazdem przez torowisko.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz