Znamy harmonogram remontów torów tramwajowych w Poznaniu


Jak szybko zużywają się tory przy znacznym ruchu tramwajów można było przekonać się w ostatnich latach obserwując węzeł komunikacyjny poznańskiej „Teatralki” oraz ul. Fredry. Przejeżdżające przez most Teatralny w odstępach jednominutowych (w godzinach szczytu komunikacyjnego)  tramwaje 14 linii powodowały szybkie zużycie rozjazdów. Jesienią ubiegłego roku konieczny  był remont tego newralgicznego skrzyżowania.

Wprawdzie po otwarciu przedłużonej trasy PST do Dworca Zachodniego trzy linie omijają teraz ów najważniejszy dla tramwajów węzeł w Poznaniu, ale przybyła kolejna linia (nr 20), która spowodowała, że niewiele zmniejszył się ruch tramwajów na tym skrzyżowaniu. Torowisko „Teatralki” oraz w ul. Fredry jest jednak nowe i kilka lat bez dużego remontu posłuży tramwajom.

Lecz miejsc, gdzie tory tramwajowe są bardzo zużyte jest w Poznaniu znacznie więcej, np. w ulicy Dąbrowskiego, Kraszewskiego, Zwierzynieckiej, Strzeleckiej, Królowej Jadwigi, na trasie Piątkowskiej, w ul. Reymonta czy ul. Przybyszewskiego. W MPK informują, że remonty – mimo skromnych pieniędzy na ten cel – prowadzone są na  bieżąco. Zakłada się, że aby nadgonić zaległości powinno się remontować ponad 7 km tras rocznie. Wspomniane skromne środki pozwalają jednak na remont około 3 km tras. Remontowane są więc najbardziej zużyte odcinki torów.

Teraz przebudowywany  jest węzeł rozjazdowy na rondzie starołęckim. Prace wraz z wymianą torów na ul. Zamenhoffa (przy skrzyżowaniu z ul. Kruczą mają się zakończyć 30 kwietnia. Przypomnijmy, że wcześniej remontowany był odcinek torów między ul. Kórnicką a rondem ratajskim.

W MPK opracowany został szczegółowy harmonogram prac torowych i sieciowych, które prowadzone będą w tym roku. I tak już w pierwszych dniach maja brygada remontowa MPK przeniesie się na trasę piątkowską, gdzie prowadzona będzie wymiana sieci, a potem prace torowe w rejonie pętli Piątkowskiej. W związku z tym od 5 do 17 maja jeździć tam będą tramwaje wahadłowe.

W początkach czerwca brygada MPK pracować będzie na ul. Warszawskiej w rejonie u. Mogileńskiej, a potem (także w czerwcu) na trasie Hetmańskiej (przy ul. Dmowskiego).

Latem (w lipcu) duże prace torowe prowadzone będą w ul. Reymonta (przy skrzyżowaniach z ul. Arciszewskiego i Wyspiańskiego. W tym czasie tramwaje jadący ul. Reymonta skierowane zostaną objazdami. Tak samo będzie w przypadku remontu odcinka torów na ul Przybyszewskiego (w rejonie ul. Marcelińskiej). Prace te kontynuowane będą w pierwszej połowie lipca.

W sierpniu brygada przeniesie się na ul. Starołęcką (przejazd przed południową stroną ronda Starołęka), na skrzyżowanie przed dawnym dworcem PKS, a w początkach września na ul. Strzelecką i Królowej Jadwigi, gdzie remontowane będą rozjazdy.

W Poznaniu jest 150 km torów tramwajowych. Więcej ich jest tylko w Warszawie, na Śląsku, w Łodzi, Krakowie i Wrocławiu. W ostatnim czasie w Poznaniu przybyło kilkanaście kilometrów torów (trasa do Franowa, PST do Dworca Zachodniego). Nie wszystkie trasy są nowe, jak choćby wyżej wymienione. Niezależnie od tego – czy są one nowoczesne czy nie – wszystkie wymagają bieżącej kontroli technicznej i okresowych napraw. Jak wynika z harmonogramu – jest co robić także w tym roku.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Świątek

Szczegółowy harmonogram remontów torowisk zobacz tutaj.

Dodaj komentarz