TOMASZ ŁUBIŃSKI: – Nie zwalniamy tempa. Jeszcze wiele wyzwań przed nami!


– Kolejna kadencja władz powiatu poznańskiego powoli dobiega końca – mówi Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański. – Czas ten w szczególny sposób sprzyja refleksjom i podsumowaniom. Chciałbym wobec tego zaprezentować Państwu efekty mojej pięcioletniej pracy w gminie Dopiewo, a także Buk i Stęszew. Obszarami, nad którymi sprawuję nadzór są edukacja, gospodarka przestrzenna, transport publiczny, inwestycje kubaturowe oraz budowa, remonty czy modernizacje dróg w regionie, a także strategia rozwoju powiatu, jak również pozyskiwanie środków unijnych i krajowych.

Tomasz Łubiński

Rozwijamy układ drogowy

Najwięcej oczekiwań i nadziei niezmiennie budzi stan naszych dróg. Dlatego wiele satysfakcji sprawiły mi inwestycje związane właśnie z tym obszarem. W tej kadencji przeprowadzona została m.in. modernizacja nawierzchni dróg Dopiewiec – Konarzewo i Trzcielin – Konarzewo. Na odcinku o długości 1,8 km ułożono nową nawierzchnię, wykonano pobocza i zjazdy, zadbano o oznakowanie poziome nowej jezdni). Od Trzcielina do węzła na trasie S5 (odcinek o długości 2,4 km) ułożone zostały nowe warstwy – wyrównawcza i ścieralna, umocniono pobocza kruszywem i uregulowano zjazdy i inne elementy pasa drogowego. Remont drogi powiatowej na odcinku Trzcielin – Stęszew. (3,7 km) kosztował prawie 1,9 mln zł.

Komfort i bezpieczeństwo dopiewian

Przebudowana została także ul. Gromadzka w Więckowicach. Powstał tu kanał sanitarny, system odprowadzania wód z pasa drogowego, nowe zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych (z azylami bezpieczeństwa). Celem inwestycji była nie tylko poprawa komfortu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Inwestycję tę sfinansowaliśmy wspólnie z gminą Dopiewo. Około 170 tys. zł kosztowała przebudowa skrzyżowania ulicy Gromadzkiej w Więckowicach z drogą wojewódzką nr 307 (Poznań – Buk). Na skrzyżowaniu pojawiła się sygnalizacja świetlna oraz dodatkowe pasy do skrętu. Dzięki temu wyjazd na drogę wojewódzką stał się łatwiejszy i zdecydowanie bardziej bezpieczny.

Droga z Więckowic do Lusówka, łącząca gminy Dopiewo i Tarnowo Podgórne, to odcinek o długości 2,5 km. Nawierzchnię gruntową i częściowo żwirową zastąpiła nowa konstrukcja o szerokości 6 m z warstwą ścieralną i poboczami. Pojawiło się tam oznakowanie poziome i pionowe. Droga została odwodniona poprzez budowę przydrożnych rowów. Wzdłuż drogi, za rowem odwadniającym, powstał bezpieczny chodnik, z którego mogą korzystać rowerzyści. Prace pochłonęły ponad 9 mln zł.

Z myślą o kierowcach, rowerzystach i pieszych

Na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Długiej w Dąbrówce powstało rondo, chodniki i ścieżki rowerowe, a także nowe zatoki autobusowe. Koszt inwestycji wyniósł niemal 5 mln zł. To pierwszy etap zmian na ulicy Poznańskiej w Dąbrówce. W tym roku powiat poznański planuje rozpocząć przebudowę 800-metrowego odcinka od Słonecznej do Kolejowej. W ramach inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, powstaną ścieżka rowerowa, chodniki oraz przystanki autobusowe, a droga zostanie odwodniona i oświetlona. Zbudowane też zostaną wyspy kanalizujące ruch na skrzyżowaniach. Koszt prac to około 8 mln zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3,5 mln zł).

Na ulicy Poznańskiej w Dąbrówce, w pobliżu szkoły podstawowej, zamontowaliśmy na przejściu dla pieszych inteligentne oświetlenie. Specjalne kamery „wyczuwają” pieszych i zwiększają natężenie światła. Zasada działania opiera się na trzech filarach: po zmroku włączają się specjalne lampy doświetlające przechodniów; w asfalcie migają – dostrzegalne z kilkuset metrów – „kocie oczka”; kamery zamontowane na słupach „zauważą” pieszego (nie reagują na samochody) i sprawiają, że lampy zaczynają świecić z pełną intensywnością. Dzięki temu pieszy przechodzący przez jezdnię jest lepiej widoczny, a zmiana natężenia oświetlenia wymusza na kierowcy większe skupienie uwagi. Po chwili światła znów przygasają. Koszt montażu takiego oświetlenia to około 40 tys. zł.

Akcja „nakładki” i nie tylko

Wyremontowaliśmy także 800-metrowy odcinek drogi z Dopiewca do autostrady A2. Wymieniona została nawierzchnia jezdni, pobocza wzmocniono kruszywem, pojawiło się też nowe oznakowanie poziome. Prace zrealizowane zostały w ramach „akcji nakładka”. Ich koszt wyniósł około 0,5 mln zł.

Również 800 metrów ma wybudowany przez nas chodnik w Zakrzewie. To ważny odcinek, ponieważ połączył istniejące chodniki w Lusowie (gmina Tarnowo Podgórne) z tym przy rondzie w Zakrzewie (gmina Dopiewo). Prace kosztowały ponad 1,2 mln zł.

Inwestycje drogowe w Buku…

W ciągu kadencji wiele udało się zrobić także w mojej macierzystej gminie. 4,2 mln zł kosztowała przebudowa ulicy Otuskiej w Buku. Jezdnia została poszerzona do 6 metrów, powstały ciągi pieszo-rowerowe, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, a także pięć przejść dla pieszych i przejazd dla rowerów. Na realizację tej inwestycji otrzymaliśmy dofinansowanie z programu rządowego, a częściowo pokryliśmy ją z budżetów powiatu poznańskiego oraz gminy Buk.

W Wiktorowie i Pawłówku zostały rozebrane i zbudowane od nowa dwa mosty: nad rzekami Mogilnica Środkowa i Mogilnica Wschodnia. Inwestycja ta kosztowała powiat poznański ponad 8 mln zł.

Miłośników dwóch kółek z pewnością ucieszyła budowa ścieżki rowerowej i nawierzchni na drodze Buk –Szewce o długości 4,6 km. Ułożone zostały nowe warstwy jezdni, drogę odwodniono, wzmocniono krawędzie i pobocza kruszywem, wykonano perony autobusowe i zjazdy na posesje. Koszt przebudowy to około 4 mln zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zbudowana wzdłuż drogi ścieżka rowerowa powstała w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych czyli z dofinansowaniem unijnym. Koszt to 7,5 mln zł.

…i w Stęszewie

Około 1,5 mln zł wyniósł remont drogi Piekary – Dobra – Sznyfin, łączącej gminy Buk i Stęszew. Prace polegały na wyrównaniu jezdni i ułożeniu nowej nawierzchni na odcinku o długości około 2 km. Wyregulowane zostały zjazdy i chodniki, a pobocza wzmocniono kruszywem.

Niemal 15 mln zł kosztowało wykonanie 3,6-kilometrowej ścieżki pieszo-rowerowej z Sapowic do Strykowa. Powstała przy wsparciu ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wykonano również odwodnienie, zmodernizowano istniejące zjazdy z drogi, przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe w Sapowicach, azyle na wlocie do miejscowości i oświetlenie. W Strykowie przebudowano chodnik i jezdnię. Na całej długości powstało nowe oznakowanie pionowe i poziome. W obszarze zabudowanym ścieżka wykonana jest przy jezdni, a poza miejscowościami usytuowana jest poza rowem, w odsunięciu od jezdni. Inwestycja została zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych za łączną kwotę ponad 14 mln zł z dofinansowaniem unijnym w wysokości ok. 3,1 mln zł. To kolejna ścieżka na terenie gminy Stęszew, która powstała ze wsparciem z ZIT-ów. Pierwszą zbudowano na odcinku Modrze – Strykowo.

Autobusem i koleją

Moją dumą są inwestycje transportowe. Podejmuję skuteczne działania dla osób wykluczonych komunikacyjnie poprzez zapewnienie im połączeń kolejowych i autobusowych w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej i związku powiatowo-gminnego Wielkopolski Transport Regionalny. Korzystają z nich także mieszkańcy gmin Dopiewo, Stęszew, Buk. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej było jedną z najpilniejszych potrzeb ostatnich lat. Stanowi on jeden z największych sukcesów powiatu poznańskiego i pozostałych samorządów, które podpisały umowy stowarzyszeniowe. Bardzo się cieszę, że wniosłem swój wkład w realizację obu przedsięwzięć i że mogę je nadal rozwijać.

Zabytki są naszą dumą

W Stęszewie znajduje się jedna z pereł powiatu poznańskiego – zrewitalizowany i oddany do użytku w ubiegłym roku dwór w Skrzynkach. Jako samorząd troszczymy się także o inne zabytki, przeznaczając na nie milionowe kwoty. W ostatnich latach wsparliśmy finansowo m.in.: kościół Św. Trójcy w Stęszewie, kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach, kościół św. Idziego w Modrzu, kościół Wszystkich Świętych w Słupi, Kościół św. Jadwigi w Łodzi, budynek dawnego dworca kolejowego w Strykowie. W gminie Dopiewo fundusze otrzymały kościół św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie, dom przy ul. Kolejowej 2 w Dopiewie, kościół NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie czy pałac z IV ćw. XIX w Dąbrówce. W gminie Buk dofinansowaliśmy kościół parafialny św. Stanisława Biskupa i Męczennika (Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w Buku) i kościół św. Wawrzyńca w Niepruszewie.

Powiat wspiera starszych i młodszych

Choć inwestycje są bardzo istotne, równie ważna jest pomoc naszych mieszkańców w ich codzienności. Z ogromną radością wspieram działalność klubów sportowych, stowarzyszeń kulturalnych, turystycznych, osób niepełnosprawnych w każdej z gmin. Cieszę się, że mam możliwość, by zadbać o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, a także naszych seniorów czy o osoby w potrzebie. Prowadzony przez nasz samorząd Dom Pomocy w Lisówkach zapewnia ludziom starszym komfortowe warunki zamieszkania oraz opiekę wykwalifikowanej kadry. Od 2021 roku w Lisówkach działa także pierwszy w Wielkopolsce dom dla  matek czy ojców samotnie wychowujących dzieci. Rodzice w trudnej sytuacji życiowej oraz kobiety w ciąży znajdują tu tymczasowe schronienie i pomoc specjalistów, by móc rozpocząć wszystko od nowa. DPS w Lisówkach realizuje także całodobowe, bezpłatne usługi w ramach opieki wytchnieniowej dla rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych.

Pomoc w kryzysie

Z kolei „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Poznańskim dla mieszkańców gmin Buk i Stęszew” to projekt pozwalający osobom chorym, przechodzącym kryzys czy zaburzenia nastroju uzyskać wsparcie w środowisku ich życia. Dzięki temu wiele z nich mogło poznać diagnozę, odbyć konsultacje z psychologiem i psychiatrą, rozpocząć terapię indywidualną, skorzystać z warsztatów, treningów, spotkań grup wsparcia czy uzyskać pomoc specjalistów, m.in. pracownika socjalnego, mediatora, prawnika, pedagoga, dietetyka oraz asystentów zdrowienia. Osoby z otoczenia chorego także miały szansę uczestniczyć w grupach wsparcia, jak również w warsztatach psychoedukacyjnych. Dla seniorów został utworzony telefon zaufania, pod którym uzyskają bezpłatną pomoc psychologiczną.

Na terenie powiatu poznańskiego prowadzone są też stacjonarne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego. Znajdują się one m.in. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dopiewcu, w siedzibie Kina Wielkopolanin w Buku czy przy Urzędzie Gminy w Stęszewie.

Miejsce dla wszystkich uczniów

Za jeden z większych sukcesów uważam zapewnienie każdemu absolwentowi klasy ósmej miejsca w szkole ponadpodstawowej. Wspólnie z innymi samorządami stowarzyszonymi w Metropolii Poznań utworzyliśmy dodatkowe klasy, żeby zaspokoić zapotrzebowanie zwiększonego rocznika młodzieży kończącej podstawówki w naszym regionie. Nieustannie wspieram kształcenie zawodowe w powiecie poznańskim. Inwestujemy zarówno w infrastrukturę, jak również w kursy czy szkolenia dla uczniów i nauczycieli.

Jesteśmy eko

Powiat poznański podejmuje też działania służące zarówno środowisku naturalnemu, jak i nam samym. Jesteśmy przecież jego częścią. Dlatego od lat likwidujemy azbest czy dofinansowujemy wymianę starych pieców. Samorząd pokrywa wszystkie koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem tych niebezpiecznych materiałów. Przez 19 lat usunęliśmy blisko 15 tys. ton wyrobów azbestowych, co kosztowało ponad 8 mln zł. Pomagamy też naszym mieszkańcom pozbywać się  „kopciuchów”. Niedawno o milion zł zwiększyliśmy dotację na ten cel. Cieszę się, że program cieszy się dużym zainteresowaniem, bo to świadczy o odpowiedzialności nas wszystkich.

Stawiamy na bezpieczeństwo

Dbamy także o dobre warunki pracy i sprawne działanie naszych służb. Od 2000 r. Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu udzieliliśmy ponad 13,5 mln zł wsparcia. Tylko w 2023 r. dofinansowaliśmy modernizację specjalistycznego pojazdu do przewozu koni policyjnych oraz zakup trzech nieoznakowanych radiowozów. Natomiast Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu otrzymała 1 mln zł m.in. na pokrycie części kosztów związanych z budową nowego laboratorium kryminalistycznego. Taką samą kwotą wsparliśmy Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, a 200 tys. zł zasiliło strażaków ochotników.

W czasie tej kadencji wybuchła pandemia koronawirusa. Podejmowaliśmy wiele działań, aby zapewnić naszym mieszkańcom bezpieczeństwo, m.in. organizując łatwo dostępne punkty szczepień, zabezpieczając podległe nam jednostki i budynki użyteczności publicznej, przekazywaliśmy pomoc rzeczową i finansową. Mieszkańcy powiatu poznańskiego mogli się zaszczepić przeciw covidowi w siedmiu powszechnych punktach szczepień, z których jeden został otwarty także w Dopiewie. Powiat poznański stworzył najwięcej punktów w Wielkopolsce, i najprawdopodobniej także w kraju, na które zgodę wyraził regionalny NFZ.

Ukraińcy mogą na nas liczyć

Po rosyjskiej agresji na Ukrainę wsparliśmy obywateli tego kraju organizacyjne i materialnie, przygotowując miejsca do zamieszkania, zapewniając środki spożywcze i chemiczne, organizując kursy języka polskiego. Pomoc humanitarna oraz potrzebny sprzęt, w tym karetki pogotowia czy wyremontowany wóz strażacki, kilkukrotnie docierała do naszego partnera zza wschodniej granicy.

To, co udało się zrobić przez minione pięć lat, dało mi ogromną satysfakcję.  Zdaję sobie jednak sprawę, jak wiele wyzwań stoi jeszcze przed powiatem poznańskim. Mam nadzieję, że ponownie obdarzą mnie Państwo zaufaniem.

 

Dodaj komentarz