Szpital matki i dziecka powstanie w Poznaniu


400 milionów złotych może nawet kosztować nowy szpital dziecięcy, który planowany jest przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. Powstanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego sfinansuje przygotowania dotyczące całej procedury. Jest szansa, że nowy szpital przyjmie pacjentów już za cztery lata.

Dzisiaj odbyła konferencja prasowa w sprawie wyboru projektu budowy nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu jako projektu pilotażowego w naborze projektów ppp w sektorze ochrony zdrowia prowadzonym przez ministerstwo rozwoju regionalnego.

W spotkaniu uczestniczyli:
– Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego
– Mateusz Klemenski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego
– Leszek Sobieski, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
– Jakub Jędrzejewski, wiceprezes „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.

PROJEKT OTRZYMA WSPARCIE DORADCZE

Projekt uzyska kompleksowe wsparcie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, świadczone z udziałem doradców zewnętrznych w zakresie ekonomiczno-finansowym, prawnym oraz technicznym, w celu przygotowania inwestycji w formule ppp.
Wsparcie, jakie otrzyma samorząd województwa jest znaczącym elementem w procesie przygotowania projektu do realizacji. W ramach pomocy projekt otrzyma pełną obsługę doradczą i kompleksowe przygotowanie procedur wyboru partnera prywatnego realizującego budowę nowego szpitala matki i dziecka. Wypracowana dokumentacja będzie wzorcową dla innych podmiotów publicznych zainteresowanych realizacją projektów ppp w sektorze ochrony zdrowia.

W POZNANIU POWSTANIE NOWY SZPITAL DZIECIĘCY

Zgłoszony projekt został wysoko oceniony i wybrany spośród 9 zgłoszonych projektów w naborze zorganizowanym przez MRR. Budowa najnowocześniejszego szpitala w regionie zostanie projektem pilotażowym na cały kraj.

W imieniu samorządu województwa wielkopolskiego przygotowaniem inwestycji zajmuje się „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.
Zgodnie ze wstępnym programem medycznym inwestycja obejmować będzie czternaście oddziałów (ok. 420 łóżek), szpitalny oddział ratunkowy, 24 poradnie, szkołę rodzenia, blok operacyjny, blok porodowy, diagnostykę i laboratoria. Szacuje się, że koszt budowy szpitala to od 270 do 400 milionów złotych.
– To największa inwestycja tego typu w Wielkopolsce, dlatego wszystkim nam zależy na tym, by przygotować ją w sposób profesjonalny i przede wszystkim spełniający oczekiwania pacjentów i obsługi medycznej – mówił podczas spotkania z dziennikarzami Mateusz Klemenski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego pełniący nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem wielkopolskiej służby zdrowia i spółki.

FIRMY WYBUDUJĄ, SAMORZĄD DA TEREN
Budowa placówki odbyć ma się na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Stronami umowy będą samorząd wielkopolski oraz prywata firma wyłoniona w przetargu. Projekt będzie realizowany w modelu infrastrukturalnym.
– W modelu infrastrukturalnym partner prywatny przejmuje projektowanie, budowę, finansowanie oraz zarządzanie techniczne. – wyjaśniał J. Jędrzejewski – wiceprezes „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.
Materiał przygotowany przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.

 

Dodaj komentarz