Świąteczna odsłona Salonu Poezji z Pauliną Gałązką. MAMY BILETY!


Krakowskie Salony Poezji w Teatrze Muzycznym w Poznaniu organizowane są we współpracy z poznańskim Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Opiekę merytoryczną nad Salonem obejmuje wiceprezes Oddziału, prof. UAM dr hab. Wiesław Ratajczak z UAM w Poznaniu.

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza zostało założone w 1886 roku we Lwowie. Jego zadaniem było gromadzenie, dokumentowanie i upowszechnianie materiałów dotyczących życia i twórczości Adama Mickiewicza. Dziś jest jednym z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce. Skupia badaczy literatury, nauczycieli-polonistów, bibliotekarzy, literatów i miłośników literatury, zapewniając integrację środowiska polonistycznego. Organizuje odczyty naukowe i konferencje historycznoliterackie, wydaje „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”.

Salony Poezji są dofinansowane przez Fundację Zakłady Kórnickie.

Bilety w cenie 10 zł dostępne są w kasie, na stronach www.teatr-muzyczny.pl oraz Bilety24.pl. Rezerwacje pod nr tel. 511 433 616 i 502 751 213 oraz pod adresem bilety@teatr-muzyczny.pl.

Paulina Gałązka – Biogram

Paulina Gałązka jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi.

Od sezonu 2013/2014 występuje na deskach Teatru Ateneum w Warszawie, gdzie zagrała w spektaklach: Amoroso (reż. A. Barciś), Tramwaj zwany pożądaniem (reż. B. Linda), Mary Stuart (reż. A. Duda-Gracz) i Antygona (reż. A. Korytkowska). Obecnie można ją oglądać w przedstawieniach: Ojciec (reż. I. Kempa), Cesarz (reż. M. Grabowski), Don Juan, albo kamienna uczta (reż. M. Grabowski) oraz To wiem na pewno (reż. I. Kempa).

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz