STUKOT ’56 – dla pamięci Poznańskiego Czerwca


Nagroda STUKOT’56 zostanie przyznana w trzech kategoriach:

O Boga – dla walczących i zasłużonych w walce o wolność religijną;
Za wolność – dla walczących i zasłużonych w walce o wolność;
Prawo i chleb – dla walczących i zasłużonych w walce o godność potrzebujących.
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, organizacje oraz instytucje.

Laureatki i laureatów wybierze kapituła, w skład której wchodzą: Przemysław Terlecki – dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości (przewodniczący), s. Barbara Belchnerowska – szefowa Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, dr hab. n. med. Szczepan Cofta – Naczelny Lekarz Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Robert „Litza” Friedrich – muzyk, prof. Bogumiła Kaniewska – rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Tomasz Kobierski – prezes zarządu Grupy MTP, Marek Lenartowski – b. przewodniczący Solidarności HCP, Joanna Sadzik – prezeska Stowarzyszenia Wiosna – Szlachetna Paczka, Janusz Stolarski – aktor, reżyser i Piotr Tarnawski – dyrektor sprzedaży i rozwoju w H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz