SPP Wilda. Prace na ul. Langiewicza i Filareckiej


Jeszcze w tym tygodniu nowa organizacja ruchu związana ze Strefą Płatnego Parkowania zostanie wdrożona na dwóch kolejnych ulicach Wildy.

Prace polegające na wykonaniu nowego oznakowania, w tym wyznaczeniu miejsc postojowych będą prowadzone na ul. Langiewicza oraz na ul. Filareckiej.

Pierwsza ze wskazanych ulic pozostanie dwukierunkowa od ul. 28 Czerwca 1956 r. do ul. Dąbrówki, natomiast na pozostałym odcinku wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu od ul. Dąbrówki w stronę ul. Zmartwychwstańców. Zmieni się również sposób parkowania. Na całym odcinku ul. Langiewicza, z wyjątkiem południowej strony ulicy przy skwerze Bogdana Jańskiego, postój będzie dopuszczony na miejscach równoległych. Przy wspomnianym skwerze zachowane zostanie parkowanie prostopadłe. Miejsca wykorzystywane do postoju położone zbyt blisko przejść dla pieszych lub skrzyżowań zostaną zabezpieczone przed nielegalnym postojem słupkami. Wyznaczone zostaną również trzy miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz