Spalarnia za 725 milionów


Miasto Poznań i SITA Zielona Energia podpisały umowę o PPP  na realizację i eksploatację instalacji termicznego przekształcania odpaDzisiaj (8 kwietnia) miasto Poznań i SITA Zielona Energia podpisały umowę na realizację projektu obejmującego finansowanie, projektowanie, budowę i eksploatację spalarni odpadów komunalnych. Jest to największa tego typu inwestycja w Polsce, która zostanie zrealizowana w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Instalacja rozpocznie pracę w 2016r. i pozwoli miastu na realizację strategii dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi.


Oferta SITA Zielona Energia została wybrana przez miasto Poznań w wyniku dwuletnej procedury przetargowej. Spółka zaprojektuje, sfinansuje i zbuduje, a następnie  przez 25 lat będzie eksploatowała instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) o wydajności 210 000 ton rocznie.

Zgodnie z umową PPP, SITA Zielona Energia zrealizuje nowoczesną instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych, która powstanie na terenie należącym do Miasta Poznania. Koszt budowy instalacji szacowany jest na ponad 725 milionów złotych i będzie w pełni sfinansowany przez akcjonariuszy spółki SITA Zielona Energia oraz konsorcjum trzech banków – Pekao SA, PKO BP i Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto umowa PPP daje miastu możliwość zastąpienia części prywatnego finansowania przez środki z unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami, co w efekcie może zmniejszyć koszt projektu dla miasta i jego mieszkańców.

Spalarnia zostanie oddana do użytku w drugiej połowie 2016r. i pozwoli miastu spełnić wymagania dotyczące ograniczenia ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska, wynikające z polskiego i europejskiego prawa.

SITA Zielona Energia została utworzona przez SITA Polska i Marguerite Waste Polska, spółkę należącą do Funduszu Marguerite. Celem utworzenia spółki był udział w pierwszym w Polsce projekcie PPP z sektora gospodarki odpadami. PPP to model współpracy między samorządami a prywatnymi operatorami powszechnie stosowany w Europie Zachodniej.

SITA Zielona Energia wybrała do budowy instalacji konsorcjum Hitachi Zosen Inova, światowego lidera w dziedzinie energii z odpadów komunalnych, oraz Hochtief, jedną z największych na świecie firm budowlanych.

– Gospodarka odpadami w Poznaniu to dziś przykład działań, które nastawione są na dbałość o środowisko naturalne. Prawdopodobnie najwyższy poziom odzysku odpadów komunalnych w Polsce, podziwiane programy edukacyjne i inwestycje w środowisko sprawiają, że mamy z czego być dumni – podkreśla prezydent miasta Poznania Ryszard Grobelny. – Spalarnia to kolejny krok. Tak też historia miasta zatacza koło. Bo 80 lat temu w Poznaniu istniała, pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie, instalacji spalania śmieci. Dziś przełomem, poza technologią, która wkracza do Poznania, są również zasady na których budujemy nową spalarnię. Jesteśmy dumni z partnerów, którzy gwarantują nam, że spalarnia będzie kolejnym projektem, który dobrze i na lata służyć będzie mieszkańcom Poznania i środowisku naturalnemu Polski – dodaje prezydent Grobelny.

– Mamy nadzieję, że poznański projekt będzie przełomowy i formuła Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przyjmie się w Polsce przy realizacji ważnych społecznie inwestycji. Korzyści płynące ze współpracy na zasadach PPP są bardzo duże: miasta uzyskują długoterminową gwarancję ceny, która obejmuje nie tylko koszty budowy, jak w tradycyjnych projektach, ale również eksploatacji i utrzymania, więc mogą planować swój budżet w dłuższej perspektywie – mówi Jean-Michel Kaleta, prezes SITA Polska. – Cieszymy się, że to właśnie SITA i Marguerite będą wspólnie realizowały poznańską ITPOK. Powierzając nam ten przełomowy projekt, Poznań uznał nasze kompetencje w kwestii dostarczenia i eksploatacji instalacji, która będzie spełniać najwyższe normy środowiskowe.

– Cieszymy się niezmiernie, że możemy wspierać ten przełomowy projekt PPP, stojąc u boku SITA, partnera posiadającego ogromne doświadczenie w sektorze energii z odpadów – podsumowuje Nicolás Merigó, Prezes Marguerite Adviser S.A.

Dodaj komentarz