Sala gimnastyczna w Dusznikach – otwarcie wkrótce!


Dobiegły końca prace budowlane przy największej w tym roku i wyczekiwanej inwestycji – sali gimnastycznej przy kompleksie oświatowym w Dusznikach. Wszystkie prace wykończeniowe zostały już wykonane, sala jest wyposażona we wszelki, niezbędny sprzęt, trwają ostatnie prace porządkowe. Utwardzono już dojazd i zagospodarowano teren wokół sali.

Pozostały jedynie formalności związane z obowiązkowymi odbiorami technicznymi uprawnionych instytucji – Sanepidu, straży pożarnej i nadzoru budowlanego. Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia faktycznego użytkowania sali. Oficjalne otwarcie i oddanie sali do użytku planowane jest w pierwszej połowie października.

Równocześnie trwają prace remontowe na ulicy Broniewskiego w Dusznikach (fragment drogi powiatowej). Droga ta jest niezwykle ważna dla mieszkańców, bo znajduje się przy niej kompleks oświatowy – przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum oraz obiekty sportowe – boiska wielofunkcyjne Orlik i nowa sala gimnastyczna. Jej remont jest inwestycją realizowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych. Do tej pory zrobiono już chodniki wzdłuż budynków szkolnych z barierkami ochronnymi oraz przy budynkach osiedla mieszkaniowego, wjazdy oraz parking w pobliżu przedszkola. Obecnie trwają roboty w obrębie skrzyżowania z ulicą Łąkową (droga na Zakrzewko). Ostatnim etapem remontu będzie położenie nowej nawierzchni asfaltowej. Termin zakończenia wg umowy to 15 października br.

Inwestycją sfinansowaną z budżetu Gminy Duszniki jest natomiast budowa parkingu przy boisku Orlik od strony ulicy Łąkowej. Termin jej wykonania powinien się pokryć z zakończeniem remontu ul. Broniewskiego.

Dodaj komentarz